google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 22.05.2018
  1 USD
  3.6252
  -0.0363
  1 EUR
  4.2812
  -0.0179
  1 CHF
  3.6385
  -0.0256
  1 GBP
  4.8814
  -0.0257
  1 RUB
  0.0592
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - luty 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - luty 2017

   

  PN-EN 13206:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-02-2017

  Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne okrywowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie

  Zakres:

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące wymiarów, właściwości mechanicznych, optycznych i termicznych folii termoplastycznych stosowanych do okrycia na stałe lub czasowo cieplarni oraz wysokich i niskich tuneli w celu przyspieszania lub częściowego przyspieszania zbiorów warzyw, owoców i kwiatów.

  W zakres niniejszej Normy Europejskiej wchodzą również folie okrywowe perforowane, stanowiące płaskie przykrycie. Określono w niej klasyfikację folii okrywowych ze względu na ich trwałość oraz metody badań powołanych w normie. Niniejsza Norma Europejska określa również metody oznaczania zawartości chloru i siarki w foliach poddanych użyciu. Niniejsza Norma Europejska dotyczy typów folii termoplastycznych okrywowych o grubości od 25 µm do 250 µm, wykonanych z polietylenu i/lub kopolimerów etylenu, stosowanych w Europie w rolnictwie i ogrodnictwie: bez efektu termicznego, folii termicznych przezroczystych i folii termicznych rozpraszających.

  Niniejsza Norma Europejska definiuje także warunki instalowania, użytkowania i usuwania folii okrywowych. Definiuje standardowy czas przydatności do użycia, jak również reguły, które pozwolą ocenić potencjalny czas użytkowania w przypadku uszkodzenia folii przed właściwym terminem wycofania z użycia. UWAGA Reguły te pozwalają oszacować wartość rezydualną folii. Reguły te odnoszą się tylko do danej folii i uszkodzenia, które w niej nastąpiło. Każdy inny problem mieści się w zakresie praktyki zawodowej oraz w ogólnych warunkach sprzedaży.

   

  PN-EN ISO 15223-1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-02-2017

  Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres:

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące symboli używanych w oznakowaniu wyrobów medycznych, które mogą być stosowane w celu przekazania informacji o bezpiecznym i skutecznym stosowaniu wyrobów medycznych. Podano w niej także wykaz symboli, które spełniają wymagania niniejszego dokumentu.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do symboli używanych do szerokiego spektrum wyrobów sprzedawanych na całym świecie, ale może być konieczne spełnienie różnych wymagań regionalnych organów nadzoru.

  Symbole te mogą być stosowane na samych wyrobach, na ich opakowaniu lub w towarzyszącej im dokumentacji.

  Wymagania niniejszego dokumentu nie są przeznaczone do stosowania do symboli określonych w innych normach.

   

  PN-EN ISO 703:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-02-2017

  Taśmy przenośnikowe -- Elastyczność poprzeczna (zdolność do układania się w nieckę) -- Metoda badania

  Zakres:

  W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono metodę oznaczania elastyczności poprzecznej (zdolności do układania się w nieckę) taśmy przenośnikowej, wyrażonej w postaci ułamka, F/L. Niniejszej metody nie stosuje się do lekkich taśm przenośnikowych opisanych w ISO 21183-1.

  UWAGA Elastyczność poprzeczna oznaczana metodą opisaną w niniejszej Normie Międzynarodowej jest jedynie pośrednio powiązana z odwrotnością modułu zginania, określonego wg ISO 178. W normie tej nie uwzględnia się różnic elastyczności występujących w trzypunktowym i czteropunktowym zginaniu, w którym uwzględnia się wytrzymałość na zginanie i grubość próbki do badań.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.