google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 19.07.2018
  1 USD
  3.7163
  0.0132
  1 EUR
  4.3155
  0.0119
  1 CHF
  3.7121
  0.018
  1 GBP
  4.8348
  0.0072
  1 RUB
  0.0586
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - wrzesień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - wrzesień 2017

   

  PN-EN 415-10:2014-02 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 06-09-2017

  Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 10: Wymagania ogólne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania dotyczące maszyn do pakowania, które są zdefiniowane w zakresie normy EN 415-1 lub wchodzą w zakres części normy EN 415 właściwej dla innej odpowiadającej maszyny. Przy zastosowaniu wraz z częścią normy z EN 415 właściwą dla innej odpowiadającej maszyny, podaje wymagania dla danego typu maszyny. Niniejszy Dokument dotyczy wymagań bezpieczeństwa i ich weryfikacji podczas projektowania, budowy, montażu, rozruchu, eksploatacji, regulacji, konserwacji i czyszczenia maszyn pakujących używanych zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania przewidzianych przez producenta. Obszar, w którym zagrożenia, ryzykowne sytuacje i zdarzenia mają miejsce jest wymieniony w Rozdziale 4. Zagrożenia dla określonych maszyn mogą różnić się w zależności od: zasad działania, typu, rozmiaru i masy produktu, materiału pakującego, wyposażenia dodatkowego dołączonego do maszyny i środowiska, w którym maszyna pracuje. Jeżeli maszyna powoduje zagrożenia, które nie są wymienione w niniejszej normie producent powinien ocenić te ryzyka z wykorzystaniem zasad wyszczególnionych w EN ISO 12100:2010. Takie odchylenia lub uzupełnienia nie są objęte zakresem niniejszej normy. Wyłączenia: Niniejsza norma nie ma zastosowania do: maszyn, które zostały wyprodukowane przed dniem publikacji niniejszego dokumentu przez CEN. Norma niniejsza nie uwzględnia, co następuje: ryzyko wynikające z użytkowania maszyn w miejscach powszechnego dostępu. UWAGA: Dla maszyn wykorzystywanych w obszarach dostępnych publicznie zastosowanie mogą mieć inne lub dodatkowe wymagania. Producent jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie dodatkowych zagrożeń, które są poza zakresem tej normy lub takich odchyleń ryzykownych, które wynikają z tego konkretnego zastosowania, i za zapewnienie odpowiednich środków ochrony zgodnie z EN ISO 12100. stosowanie maszyn pakujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; szczególne zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa i higieny związane z produktami, które mogą być obsługiwane przez maszyny, ale obejmuje ogólne porady na ten temat; zagrożenia, które mogą być związane z likwidacją maszyn pakujących.

   

  PN-EN 62090:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-09-2017

  Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy etykiet na opakowania podzespołów elektronicznych stosowanych w zautomatyzowanych procesach obsługi B2B. W etykietach tych stosuje się liniowy kod kreskowy i symbole dwuwymiarowe (2D). Etykiety przeznaczone do bezpośredniego znakowania wyrobów oraz etykiety wysyłkowe nie są uwzględnione w niniejszym dokumencie. Etykiety wymagane na opakowaniach podzespołów elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej B2C również nie są uwzględnione w normie.

  Oznakowania kodem kreskowym i symbolami 2D stosowane są głównie do zautomatyzowanego rozpoznawania i zautomatyzowanego posługiwania się podzespołami na liniach montażu elektronicznego. Przewidziane zastosowania obejmują systemy do zautomatyzowanej kontroli opakowań podzespołów podczas produkcji, inwentaryzacji wewnętrznej dystrybucji.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.