google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 16.11.2018
  1 USD
  3.7876
  -0.0198
  1 EUR
  4.2950
  -0.002
  1 CHF
  3.7608
  -0.0206
  1 GBP
  4.8468
  -0.0218
  1 RUB
  0.0573
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Specjalistyczny kurs OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO

  COBRO logo

  W dniach 29-30 listopada COBRO - Instytut Badawczy Opakowań organizuje specjalistyczny kurs OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO.

  Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz sesje warsztatowe. W ramach kursu uczestnicy otrzymują publikację książkową Wydawnictwa Naukowego PWN SA pt. Opakowania a środowisko, która zostanie wydana w listopadzie 2017 r. a także certyfikat ukończenia kursu potwierdzony przez COBRO – Instytut Badawczy Opakowań. Koszt uczestnictwa 1200 zł netto.

  Program

  29.11.2017

  10.00-12.00
  Funkcje i rola opakowań w gospodarce rynkowej
  Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE

  12.00-12.30
  Przerwa

  12.30-14.30
  Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań
  Zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań

  30.11.2017

  10.00-12.00
  Kierunki produkcji opakowań związane z ochroną środowiska
  Model gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym

  12.00-12.30
  Przerwa

  12.30-14.30
  Ekomarketing
  Oznakowanie opakowań związane z ochroną środowiska
  Kolokwium zaliczające

  Osoby prowadzące: dr hab. inż. Hanna Żakowska, prof. COBRO, Grzegorz Ganczewski
  Więcej szczegółów na stornie COBRO

  Szczegółowa tematyka kursu

  • Funkcje i rola opakowań w gospodarce rynkowej
  • Podstawowe definicje dotyczące dziedziny opakowań oraz wybrane przykłady
  • Cykl życia opakowań
  • Rola opakowań w cyklu ich życia
  • Funkcja ochronna
  • Funkcja promocyjno-marketingowa
  • Funkcja logistyczna
  • Funkcja informacyjna
  • Funkcja użytkowa
  • Funkcja sozologiczna
  • Funkcja sozologiczna a inne funkcje
  • Wpływ opakowań na środowisko
  • Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE
  • Regulacje prawne UE
  • Ograniczenia w zużyciu lekkich toreb handlowych z tworzyw polimerowych
  • Propozycje nowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w ramach unijnego modelu gospodarki w obiegu zamkniętym
  • Krajowy system prawny
  • Odpowiedzialność przedsiębiorców za odpady opakowaniowe
  • Wymagania dotyczące opakowań określone w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Ocena zgodności opakowań z wymaganiami przy użyciu norm zharmonizowanych
   - Procedury oceny
   - Zapobieganie powstawaniu odpadów przez redukcję „u źródła”
   - Ograniczenie w opakowaniach zawartości metali ciężkich oraz substancji niebezpiecznych dla środowiska
   - Wymagania dotyczące wielokrotnego użytku
   - Kryteria przydatności do recyklingu materiałowego
   - Kryteria przydatności do odzysku energii
   - Kryteria przydatności do biodegradacji i kompostowania
  • Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań
  • Metoda LCA
  • Wykorzystanie LCA do badania wskaźników emisji CO2
  • Przykłady LCA dla wybranych opakowań
  • Metodyka badań
  • Badania toreb handlowych
  • Badania butelek z PET
  • Badania opakowań termoformowanych z różnych tworzyw polimerowych
  • Badania opakowań transportowych
  • Zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań
  • Model oceny zrównoważonego rozwoju dla opakowań
  • Aspekty środowiskowe
  • Aspekty społeczne
  • Aspekty ekonomiczne
  • Opakowania zrównoważone – więcej niż stanowi prawo
  • Kierunki produkcji opakowań związane z ochroną środowiska
  • Materiały opakowaniowe nowej generacji
  • Biotworzywa
  • Biodegradacja tworzyw polimerowych
  • Tworzywa biodegradowalne
  • Certyfikacja opakowań kompostowalnych
  • Opakowania kompostowane na światowych sportowych imprezach masowych
  • Niebiodegradowalne klasyczne tworzywa polimerowe z surowców odnawialnych
  • Certyfikacja opakowań zawierających surowce odnawialne
  • Perspektywy rozwoju rynku opakowań z biotworzyw w Polsce
  • Opakowania z udziałem surowców z recyklingu
  • Model gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
  • Zamknięty obieg opakowań
  • Odpowiedzialność przedsiębiorców
  • Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów
  • Projektowanie opakowań pod kątem recyklingu
  • Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
   -  Sieć odbioru odpadów organizowana w ramach systemów gminnych
   -  Instrumenty prawne i ekonomiczne, pozwalające na finansowanie selektywnego zbierania oraz segregacji odpadów
   -  Prawne wymagania w zakresie przydatności do recyklingu
   -  Wiedza oraz wysoki poziom świadomości mieszkańców oraz przedsiębiorców
   -  Zaplecze techniczne do segregacji odpadów
   -  Technologie recyklingu
  • Ekomarketing
  • Zielony marketing poprzez opakowanie
  • Wprowadzanie w błąd na przykładzie toreb handlowych
  • Greenwashing
  • Drugie życie opakowań
  • Oznakowanie opakowań związane z ochroną środowiska
  • Funkcje znaków i symboli graficznych umieszczanych na opakowaniach
  • Znaki związane z wymaganiami ochrony środowiska
  • Znaki identyfikujące materiał opakowania
  • Znaki potwierdzające spełnienie określonych wymagań lub kryteriów związanych z ochroną środowiska
  • Znaki przydatności do recyklingu materiałowego
  • Znaki przydatność do recyklingu organicznego – kompostowania
  • Znaki dla opakowań wielokrotnego użytku
  • Znaki potwierdzające zawartość surowców odnawialnych
  • Znak redukcji CO2
  • Znaki określające zawartość w opakowaniu surowców z recyklingu
  • Znaki przynależności do systemu organizacyjno-prawnego związanego z gospodarką odpadami opakowaniowymi
  • Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
  • Inne znaki, w tym stosowane przez producentów
  Źródło:
  Polska Izba Opakowań
  www.pio.org.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.