google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe
  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - luty 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - luty 2018

   

  PN-EN 15507:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Porównawcze badania materiałowe odmian polietylenu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono parametry materiałowe, wymagania dotyczące badań oraz procedury, związane z wykonywaniem badań porównawczych dla odmian polietylenu dużej gęstości o dużej masie cząsteczkowej (PE-HD-HMW) oraz polietylenu dużej gęstości o średniej masie cząsteczkowej (PE-HD-MMW), używanych do produkcji opakowań oraz dużych pojemników do przewozu luzem (IBC), przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych. Niniejsza norma jest przewidziana do wykorzystania w powiązaniu z wybranymi badaniami dla opakowań do produktów ciekłych. Niniejsza norma nie jest przewidziana do porównawczych badań materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

  UWAGA Niniejsza Norma Europejska jest przewidziana do wykorzystania w powiązaniu z co najmniej jednym z przepisów międzynarodowych, zawartych w Bibliografii.

   

  PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2015 z uwzględnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:

  a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, i
  b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

  Wszystkie wymagania podane w niniejszej Normie Międzynarodowej są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczane wyroby i usługi.

  UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej termin „wyrób” lub „usługa” stosuje się tylko do wyrobów i usług przeznaczonych dla klienta lub wymaganych przez niego.

  UWAGA 2 Wymagania prawne i regulacyjne mogą być określone jako wymagania prawne.

  W uzupełnieniu do ISO 9001, w niniejszym dokumencie wyspecyfikowano wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) mające zastosowanie do bezpośrednich materiałów opakowaniowych w przypadku systemu zarządzania jakością, gdy organizacja pragnie wykazać zdolność do dostarczania bezpośrednich materiałów opakowaniowych dla produktów leczniczych, stale spełniających wymagania klienta, w tym wymagania regulacyjne i Norm Międzynarodowych.

  W niniejszym dokumencie kilka razy użyto sformułowania „jeżeli ma to zastosowanie". Kiedy wymaganie jest opatrzone takim zwrotem, wówczas uznaje się, że „ma zastosowanie", chyba że organizacja może udokumentować uzasadnienie, że jest inaczej.

  Niniejszy dokument jest normą mającą zastosowanie do projektowania, wytwarzania i dostarczania bezpośrednich materiałów opakowaniowych dla produktów leczniczych.

   

  PN-EN ISO 287:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości wilgoci w partii -- Metoda suszarki komorowej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania zawartości wilgoci w partii papieru lub tektury z zastosowaniem metody suszarki komorowej. Podczas pobierania próbek z partii stosowana jest procedura podana w Rozdziale 8 opisująca sposób w jaki pobiera się próbkę do badań.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich typów partii papieru i tektury, łącznie z tekturą falistą i litą, pod warunkiem, że papier lub tektura nie zawierają innych niż woda substancji lotnych, w temperaturze podanej w niniejszym dokumencie.

  UWAGA W celu oznaczenia zawartości suchej substancji w próbce papieru lub tektury, np. do obliczenia suchej masy próbki można stosować ISO 638.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.