google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 22.01.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0024
  1 EUR
  4.2862
  -0.0066
  1 CHF
  3.7839
  -0.0005
  1 GBP
  4.8718
  0.0261
  1 RUB
  0.0567
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • IV Kongres Przemysłu Opakowań, a producenci żywności

  GOZ logo PIO

  Opakowania żywności stanowią ok. 65% rynku opakowań w Polsce. Zaś producenci żywności wprowadzając na rynek swoje produkty w opakowaniach ponoszą koszty „zagospodarowywania” wykorzystanych opakowań, traktowanych jako odpady opakowaniowe.

  Sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia wraz z implementacją do polskiego prawa rozszerzonej odpowiedzialności producenta opisanej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów. Rozszerzona odpowiedzialność producenta za produkt, oznacza strategię ochrony środowiska, w ramach której odpowiedzialność za produkt zostaje przedłużona do końca życia produktu. Co wynika z unijnej zasady „zanieczyszczający płaci”, w myśl której pełne koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien ponieść sprawca szkody.

  Nawiązując do rynku opakowań żywności, a tym samym do rynku odpadów opakowaniowych, istotnym jest wprowadzenie efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla odpadów opakowaniowych, tak aby wspomagał rozwój nie tylko selektywnej zbiórki, ale również recyklingu odpadów.

  Problematyce gospodarki odpadami, traktowania odpadów jako źródła cennych surowców i materiałów w strategii rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz strategii Gospodarki
  w Obiegu Zamkniętym (GOZ) poświęcone będą obrady IV Kongresu Przemysłu Opakowań poświęconego transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

  W przypadku odpadów opakowaniowych, choć nie tylko, wiele zależy od konstrukcji opakowania oraz materiału opakowaniowego. Wg szacunków ekspertów 80% kosztów związanych z wpływem produktów, usług i procesów na środowisko naturalne jest determinowanych na etapie projektowania. Dotyczy to także przemysłu opakowań. Jedna z firm zajmujących się recyklingiem butelek z PET (POLOWAT) potwierdza, iż producenci wprowadzają na polski rynek opakowania nienadające się do recyklingu, a sortownie muszą ponosić koszty za segregację takich odpadów. Warto zatem poszukiwać rozwiązań umożliwiających recykling. I takie zadanie przyświeca m.in. Kongresowi poświeconemu uruchomieniu procesu doskonalenia opakowań do maksymalnego ich wykorzystania po użyciu.

  Warto zatem wziąć udział w kongresowej debacie wnosząc swój wkład w efektywne wykorzystanie odpadów opakowaniowych jako źródła surowców i materiałów do ponownego wykorzystania, a jeśli okaże się to niemożliwym, to jako źródła energii cieplnej.

  Źródło:
  Polska Izba Opakowań
  www.pio.org.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.