google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 22.03.2019
  1 USD
  3.7948
  0.0367
  1 EUR
  4.2894
  0.0024
  1 CHF
  3.8079
  0.023
  1 GBP
  4.9700
  0.0197
  1 RUB
  0.0592
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - lipiec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - lipiec 2018

   

  PN-EN 16842-1:2018-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-07-2018

  Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  W niniejszej części serii EN 16842 podano wspólne wymagania dotyczące badania widoczności wózków jezdniowych napędzanych i jest ona przeznaczona do stosowania łącznie z EN 16842, Części od 2 do 17. W serii EN 16842 określono wymagania i metody badań widoczności we wszystkich kierunkach wózków jezdniowych napędzanych (zwanych dalej wózkami) zgodnych z ISO 5053-1, z siedziskiem lub miejscem do stania dla operatora, bez obciążenia oraz wyposażonych w widły lub platformę ładunkową. Szczegółowe wymagania EN 16842, Części od 2 do 17 uzupełniają lub modyfikują rozdziały niniejszej części EN 16842-1 i dotyczą odpowiednich wymagań dla poszczególnych wózków. Wymagania dotyczące badań widoczności mają zastosowanie do części EN 16842 dla każdego typu wózka w celu spełnienia wymagań dotyczących widoczności w serii norm EN 16307.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
  – wózków terenowych ze zmiennym wysięgiem lub wózków terenowych doczepianych do ciężarówek;
  – wózków z operatorem podnoszonym, kiedy stanowisko operatora jest podnoszone powyżej 500 mm;
  – wózków terenowych ze zmiennym wysięgiem objętych zakresem EN 15830;
  – wózków jezdniowych prowadzonych centralnie (zgodnych z ISO 5053-1:2015, 3.16 );
  – wózków jezdniowych prowadzonych z podestem (zgodnych z ISO 5053-1:2015, 3.15 ).
  UWAGA 1 Następujące wózki w czasie normalnej eksploatacji posiadają doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, a zatem nie będą rozważane w żadnej części niniejszej serii norm:
  – wózki jezdniowe paletowe z możliwością jazdy operatora;
  – wózki jezdniowe paletowe z operatorem pieszym.

  UWAGA 2 W przypadku wózków wyposażonych w osprzęt (np. chwytak), patrz Rozdział 9 „Informacje dotyczące użytkowania”.

   

  PN-EN 16842-2:2018-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-07-2018

  Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 2: Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem dla operatora oraz terenowe z masztem o udźwigu do 10 000 kg włącznie

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360° dla samojezdnych wózków jezdniowych podnośnikowych z siedziskiem dla operatora oraz wózków terenowych o udźwigu ≤ 10 000 kg wyposażonych w maszt zgodnych z ISO 5053-1. Niniejszą normę należy stosować łącznie z EN 16842-1. Jeżeli określone wymagania zawarte w niniejszej części zmieniają wymagania ogólne zawarte w EN 16842-1, to ponieważ wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków powinny być stosowane do samojezdnych wózków jezdniowych podnośnikowych z siedziskiem dla operatora oraz wózków terenowych o udźwigu ≤ 10 000 kg wyposażonych w maszt. Niniejsza część normy EN 16842 dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji lub zdarzeń niebezpiecznych odnoszących się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które są możliwe do przewidzenia przez producenta.
   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.