google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • ​Zrównoważone opakowanie - co to jest? Warto wiedzieć

  Opakowania pełnią wiele funkcji. Przede wszystkim to dzięki nim możliwe jest dostarczanie bezpiecznych i charakteryzujących się odpowiednią jakością produktów.

  Zrównoważone opakowanie - co to jest? Warto wiedzieć

  Stanowią również doskonałe narzędzie marketingowe, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą oddziaływać na konsumenta. Jednakże warto pamiętać, że po wykorzystaniu produktu opakowanie staje się często bezużytecznym odpadem i może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, a także na społeczeństwo. Dlatego istotnym jest projektowanie opakowań, które w całym swoim cyklu życia będą wpisywać się w założenia ekonomii zrównoważonego rozwoju.

  • w ciągu całego cyklu życia jest korzystne, bezpieczne i zdrowe dla jednostek oraz całego społeczeństwa,
  • spełnia kryteria rynkowe dotyczące wydajności i kosztów,
  • jest pozyskiwane, produkowane, transportowane i poddawane recyklingowi przy użyciu energii odnawialnej,
  • optymalizuje wykorzystanie odnawialnych lub poddanych recyklingowi materiałów źródłowych,
  • jest wytwarzane przy użyciu czystych technologii produkcji i najlepszych praktyk,
  • jest wykonane z materiałów bezpiecznych dla zdrowia w każdych możliwych do przewidzenia warunkach przez cały cykl życia,
  • jest zaprojektowane w sposób umożliwiający optymalizację materiałów i energii,
  • jest skutecznie odzyskiwane i wykorzystywane w biologicznych i/lub przemysłowych obiegach zamkniętych, czyli tzw. cyklu „od kołyski do kołyski”.

  Z kolei w definicji innej instytucji, tj. australijskiej Sustainable Packaging Alliance (SPA) uwzględniono jaką rolę opakowania odgrywają w systemach społecznych i gospodarczych oraz potrzebę dążenia do osiągnięcia celów środowiskowych. Pod uwagę wzięto również wydajność opakowania w całym cyklu jego życia, wpływ efektywności środowiskowej materiałów (wpływ i zapobieganie powstawaniu odpadów) na społeczeństwo i środowisko oraz ekologiczną toksyczność składników opakowania i ich interakcję z produktem.

  Według SPA opakowania powinny być:

  • skuteczne – dodawać ekonomiczną i społeczną wartość do produktu,
  • efektywne – minimalizować użycie materiałów i energii,
  • cykliczne – optymalizować odzysk materiałów i minimalizować ich degradację,
  • bezpieczne – nie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników oraz dla ekosystemów.

  Kolejna organizacja zajmująca się tematyką pakowania produktów i ochroną środowiska –europejska European Organization for Packaging and Environmnent nie stosuje pojęcia „zrównoważone opakowanie”. Jednakże zachęca ona do projektowania opakowań przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju.

  Według EUROPEAN takie opakowanie powinno:

  • być zaprojektowane holistycznie z produktem, aby zoptymalizować ogólną wydajność środowiskową,
  • być wykonane z odpowiedzialnie pozyskanych materiałów,
  • być zaprojektowane tak, aby było skuteczne i bezpieczne przez cały cykl życia, w celu ochrony produktu,
  • spełniać kryteria rynkowe dotyczące wydajności i kosztów,
  • spełniać oczekiwania i potrzeby konsumentów,
  • być skutecznie poddawane recyklingowi lub odzyskiwane po użyciu.

  Prace EUROPEN w tym obszarze uznają zasadniczy wkład w zrównoważoną produkcję i konsumpcję, jaką zapewnia opakowanie, pomagając ograniczyć marnotrawstwo produktu i chroniąc zasoby, jednocześnie uznając, że opakowania pochłaniają zasoby na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

  Jak wynika z powyższego wszystkie te definicje – mimo iż opracowane przez organizacje działające na różnych obszarach geograficznych – rozpatrują opakowanie w 5 podstawowych obszarach:

  • środowisko (np. zmniejszenie negatywnego wpływu opakowania na środowisko w całym cyklu jego życia),
  • społeczeństwo (np. zaspokojenie potrzeb użytkowników),
  • ekonomia (np. zmniejszenie kosztów produkcji, dystrybucji i utylizacji),
  • czas (np. uwzględnianie wpływu opakowania na przyszłość środowiska i następnych pokoleń),
  • rozwój (np. wspieranie rozwoju i zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw),
  • oraz podkreślają, że zrównoważone opakowanie powinno realizować wszystkie swoje funkcje
  • w stopniu co najmniej zadowalającym.

  Powyższe definicje pokazują jak doskonalić obecne na rynku opakowania, ale same również powinny być ciągle doskonalone i dostosowywane do zmieniających się wymagań rynku, społeczeństwa czy środowiska, a także do stanu i rozwoju branży opakowaniowej. Osiągnięcie stanu nasycenia w tym wypadku nie jest możliwe i doskonalenie opakowań to niewątpliwie proces ciągłych, dynamicznych zmian i poszukiwania nowych rozwiązań.


  Powyższy tekst jest fragmentem referatu zgłoszonego przez mgr inż. Natalię Kozik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) na IV Kongres Przemysłu Opakowań nt. Transformacji przemysłu opakowań w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

   
  Źródło:
  Autor: mgr inż. Natalia Kozik
  Polska Izba Opakowań
  www.pio.org.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.