google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 14.06.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0009
  1 EUR
  4.2554
  -0.0056
  1 CHF
  3.7905
  -0.0104
  1 GBP
  4.7771
  -0.0033
  1 RUB
  0.0585
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - grudzień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - grudzień 2018

   
   

  PN-EN ISO 17480:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-12-2018

  Opakowania -- Wygodne w użytkowaniu -- Ułatwione otwieranie

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania i zalecenia dotyczące opakowań zaprojektowanych do wygodnego użytkowania, z ułatwionym otwarciem. Niniejszą normę stosuje się do opakowań jednostkowych, zarówno przeznaczonych do wielokrotnego, jak i nie do wielokrotnego zamykania, bez użycia jakichkolwiek innych środków mechanicznych. W niniejszej Normie Międzynarodowej określono aspekty projektu dotyczące możliwości otwierania obejmujące lokalizację otwarcia, metody otwierania, a także techniki oceny zarówno z zastosowaniem dodatkowego oprzyrządowania, jak i w dostosowaniu do użytkownika. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przede wszystkim przeznaczona dla projektantów i wykonawców oraz oceniających opakowania, ale może być także użyteczna dla innych dyscyplin. Dotyczy wyrobów podlegających przepisom z powodu bezpieczeństwa lub z innych względów (np. towarów i substancji niebezpiecznych lub toksycznych, a także wyrobów i urządzeń medycznych), powyższe przepisy mają pierwszeństwo przed postanowieniami normy.

   

  PN-EN 12726:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2018

  Opakowania -- Główka butelki z otworem wlewowym o średnicy 18,5 mm do zamknięć korkowych z kapslami sygnalizującymi niepożądane otwarcie

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymiary otworu wlewowego butelek szklanych do zamknięć korkowych z korka naturalnego oraz kapsla, do wina nasycanego CO2, pod ciśnieniem nieprzekraczającym 1,2 g CO2/l.

   

  PN-EN 1459-2+A1:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2018

  Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania bezpieczeństwa wózków jezdniowych podnośnikowych terenowych z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu (zwanych dalej wózkami), składających się z podwozia z zamontowaną konstrukcją, wyposażoną w teleskopowe elementy podnoszące (obrotowy wysięgnik), do których jest dołączane typowe urządzenie do przemieszczania ładunków (np. karetka i widły). Widły są objęte niniejszą Normą Europejską i są uważane za elementy wózka. W niniejszej Normie Europejskiej określono istotne zagrożenia, sytuacje niebezpieczne i zdarzenia odnoszące się do wózków, gdy użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które są możliwe do przewidzenia przez producenta (patrz Załącznik A).

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
  – wózków jezdniowych podnośnikowych terenowych ze zmiennym wysięgiem objętych EN 1459-1 (nieobrotowe);
  – wózków ze zmiennym wysięgiem (objętych EN ISO 3691-2);
  – platform montowanych na wózkach ze zmiennym wysięgiem;
  – żurawi samojezdnych (objętych EN 13000);
  – maszyn zaprojektowanych głównie do prac ziemnych, takich jak ładowarki i spycharki, nawet jeśli ich łyżki i lemiesze są wymieniane na widły (patrz seria EN 474);
  – wózków wyposażonych głównie w zmienne długości elementów zawieszenia ładunków (np. łańcuchy, liny), na których ładunek może swobodnie kołysać się we wszystkich kierunkach;
  – wózków zaprojektowanych głównie do przemieszczania kontenerów;
  – wózków na torach;
  – wyposażenia (prEN 1459-5).

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń odnoszących się do:
  – systemów napędu hybrydowego;
  – systemów napędu na gaz;
  – wózków wyposażonych w silnik benzynowy;
  – systemów napędu akumulatorowego;
  – określonych urządzeń ciągnikowych (np. PTO);
  – pochylania lub podnoszenia stanowiska operatora.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić:
  a) podczas przemieszczania swobodnie kołyszących się, zawieszonych ładunków (dodatkowe wymagania podano w prEN 1459-4);
  b) podczas użytkowania wózków na drogach publicznych;
  c) podczas pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych;
  d) podczas pracy pod ziemią;
  e) podczas ciągnięcia przyczep;
  f) wyposażenia w platformę roboczą do podnoszenia osób (dodatkowe wymagania podano w prEN 1459-3).

   

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.