google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 14.06.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0009
  1 EUR
  4.2554
  -0.0056
  1 CHF
  3.7905
  -0.0104
  1 GBP
  4.7771
  -0.0033
  1 RUB
  0.0585
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • 20 technicznych innowacji mających na celu przekształcenie opakowań w zrównoważony przemysł

  Smithers Pira logo

  Original text: 20 technical innovations set to transform packaging into a sustainable industry

  We wszystkich sektorach przemysłowych zrównoważony rozwój stanowi coraz ważniejszy priorytet. Jest to szczególnie ważne w przypadku opakowań jednorazowego użytku i zużywa duże ilości plastiku. Ponadto właściciele marek i ustawodawcy coraz częściej postrzegają opakowania jako łatwy cel, aby zmniejszyć swój ślad węglowy.

  Branża opakowaniowa reaguje i inicjuje własną odpowiedź na to wyzwanie. Chociaż stopniowe redukcje w zakresie redukcji środowiskowych będą nadal możliwe - poważne przyszłe redukcje często opierają się na wdrożeniu nowej technologii zakłócającej. W swoim nowym badaniu - Dziesięcioletnia prognoza szkodliwych technologii w zrównoważonych opakowaniach do roku 2028 - firma Smithers Pira przeprowadziła badanie rynku opakowań i związanego z nim segmentu, aby zidentyfikować 20 najważniejszych innowacji technicznych, które wzmocnią bardziej ekologiczną przyszłość opakowań.

  Łańcuch użycia opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym.

  Łańcuch użycia opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym.

  Technologie zidentyfikowane w eksperckim badaniu Smithers Pira podkreślają to i można je podzielić na cztery szerokie kategorie:

  • Innowacyjne surowce i surowce
  • Postępy w projektowaniu i zastępowaniu materiałów (w tym ich przekształcanie i przetwarzanie)
  • Usprawnienia w dystrybucji i fazie użytkowania konsumenta
  • Usprawnienie przetwarzania końcowego

  Surowce / surowce

  Naturalne powłoki barierowe stosowane do ochrony tektury przed wodą lub tłuszczem oraz zapotrzebowanie na kubki papierowe nadające się do ponownego przetworzenia reprezentują zastosowanie nowego priorytetu na rynku penetrującym surowce wtórne do selekcji materiałów. Marki konsumenckie w zakresie usług gastronomicznych są kluczowym czynnikiem dla tych rozwiązań w zakresie kubków z wieloma rozwiązaniami technicznymi; takie bioplastyczne warstwy powlekające lub te zaprojektowane do łatwego odrywania w urządzeniu do odzyskiwania materiałów.

  Ogólnie biotworzywa - polimery zbudowane z naturalnych cukrów roślinnych i białek zamiast oleju - stanowią przekonywującą drogę do bardziej zrównoważonego pozyskiwania materiałów do pakowania. Jako koncepcję pakowania, bioplastiki zostały wykazane w kilku segmentach, w tym w foliach, kartonach z tekturami płynnymi; oraz, w szczególności, butelki z gazowanym napojami bezalkoholowymi ze względu na proaktywną politykę głównych dostawców napojów, takich jak Coca Cola. Zwiększona penetracja została zahamowana przez stosunkowo niskie ceny ropy naftowej w ostatnich latach, ale nadal istnieje znaczny rozwój handlowy pod względem zwiększenia wolumenów w przyszłości.

  Szersze wykorzystanie pierwszego asortymentu komercyjnych bioplastików - zwykle pozyskiwanych bezpośrednio z upraw - obciąży zasoby rolnicze, szczególnie w regionach tropikalnych, w czasach, gdy głód na świecie nadal stanowi problem. Dlatego kluczową technologią niszczącą zajmuje drugie miejsce jest ewolucja produkcji bioplastików z alternatywnych źródeł odpadów rolniczych lub papierniczych, roślin uprawianych na marginalnych ziemiach, a nawet metan odpadowy.

  W początkowej fazie celem biotworzyw było stworzenie bardziej zrównoważonej alternatywy dla istniejących rodzajów polimerów. W przyszłości prezentują również nowy zestaw narzędzi do polimerów dla deweloperów z opcją opracowania nowych rodzajów tworzyw sztucznych o ulepszonych właściwościach, takich jak polietylenofluoroat (PEF), który zapewnia lepszą odporność na działanie gazów, wytrzymałość na rozciąganie i stabilność termiczną niż gatunki PET.

  Desgin / wybór materiału

  Projektowanie i dobór materiałów stanowią najłatwiejszy sposób dla przetwórców i marek w celu dokonania natychmiastowych zmian w oddziaływaniu opakowania na środowisko. Lekkość istniejących projektów jest ustalonym procesem, który zajmuje pozycję siódmą i nadal może potencjalnie wpłynąć na dalsze zyski w latach 2018-2028.

  Czynnikiem ograniczającym kilka segmentów przy przesuwaniu się do materiałów lżejszych jest powtarzanie tej samej wydajności klienta przy użyciu mniej ciężkich materiałów. Wprowadzane są znaczące innowacje, które pozwalają skupić się szczególnie na oprawach opakowaniowych - na przykład na szczelności zamknięcia, otworach zabezpieczających przed otwarciem przez dzieci i zaworach upustowych gazu - które umiejscowiły ten trend trzynastej.

  Jednym z najprostszych kroków, jakie może podjąć marka, jest uwzględnienie zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza rozdzielenie materiałów na etapie przetwarzania w fazie końcowej w fazie projektowania, które zajmują siódmą pozycję. Przyszłe rozwiązanie, które pomoże w tym, to ewolucja jednowarstwowych materiałów barierowych w foliach i konstrukcjach woreczków uplasowanych na trzynastym miejscu.

  Faza użytkowania

  Faza użytkowania - okres, po którym opakowanie opuszcza fabrykę firmy zajmującej się napełnianiem, dopóki nie wejdzie ona do strumienia odzysku odpadów - jest często zaniedbana z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Głównym celem fazy użytkowania jest zapewnienie, aby towary, w szczególności towary łatwo psujące się, takie jak żywność lub środki farmaceutyczne, docierały do ​​konsumenta w optymalnym lub przynajmniej odpowiednim stanie. Instytut Poczdamskich Badań nad wpływem na klimat szacuje, że 30 i 40% żywności produkowanej na całym świecie nigdy nie jest spożywane w rocznych kosztach i odpowiada za około 0,5 gigaton (GT) ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie.

  Najbardziej przełomową technologią w tej dziedzinie jest ewolucja inteligentnych etykiet do pakowania (ranking # 6), które mogą zweryfikować dla konsumenta, że ​​zawartość opakowania jest bezpieczna do spożywania na szóstym miejscu. Może korzystać z różnych technologii chemicznych lub elektronicznych rejestratorów temperatury w zestawie, a także coraz częściej monitorować zmiany w składzie gazu, które zakłócają sygnał.

  Kolejnym zastosowaniem czternastego rankingu technologii cyfrowej jest zastosowanie rozszerzonej analizy danych do dostarczania łańcucha dostaw i logistyki. Procesy te byłyby w stanie zapewnić optymalne wykorzystanie przesyłek łatwo psujących się towarów w magazynach i na trasach dostawczych, ponownie ograniczając marnowanie żywności i oferując detalistom oszczędności pieniężne. Szczególnie interesujące jest oprogramowanie blockchain, które może śledzić wysyłki towarów, nawet jeśli paleta jest podzielona lub przepakowana podczas podróży do konsumenta.

  E-commerce to dynamicznie rozwijający się segment handlu detalicznego. Z punktu widzenia ochrony środowiska oszczędza na ogrzewaniu i oświetleniu w lokalizacji detalicznej, ale pociąga za sobą zwiększony przebieg transportu na jednostkę i zwykle zużywa więcej opakowań. Dane Smithers Pira pokazują, że w latach 2017-2022 wartość opakowań do wykorzystania w tym kanale dystrybucji wzrośnie niemal dwukrotnie z 28,1 mld USD do 55,0 mld USD. Podczas gdy większość z nich to tektura falista, która może zawierać makulaturę z recyklingu; elementy ochronne, takie jak poduszki powietrzne, folia bąbelkowa lub poduszki z pianki mają gorszy profil środowiskowy. W odpowiedzi branża opracowuje bardziej zrównoważone elementy opakowań ochronnych dla e-handlu piętnastego na papierze lub biomateriałach, które mogą zastąpić plastikowe poduszki lub orzeszki ziemne z EPS.

  Przetwarzanie końca życia

  Koniec fazy przetwarzania ma najwięcej technologii zidentyfikowanych w ankiecie Smithers Pira. Prawdopodobnie jego przewaga mogłaby być większa, ponieważ kilka technologii surowców / surowców ma wpływ na tę fazę - ponieważ zarówno kubki z tektury do recyklingu, jak i naturalne powłoki barierowe są trwałe, ponieważ umożliwiają efektywne recykling pulpy papierowej.

  Kluczowym podmiotem gospodarczym jest tutaj jakość lub czystość recyklatu. Minimalne poziomy skażenia różnych tworzyw sztucznych lub innych zanieczyszczeń mogą poważnie obniżyć użyteczność, a tym samym cenę odpadów opakowaniowych pokonsumpcyjnych do punktu, w którym ich odzyskiwanie i przetwarzanie staje się nieopłacalne z handlowego punktu widzenia.

  Czynnik ten jest przyczyną wysokich wyników uzyskanych w technologii punktowej o najwyższym wyniku - ulepszonego recyklingu w bliskiej podczerwieni (NIR), ponieważ będzie to podstawa do lepszego sortowania, a tym samym mniejszego zanieczyszczenia odpadami polimerowymi. Podczas gdy przemysłowe odpady polimerowe są często segregowane podczas zbiórki, będzie to miało mniejszy wpływ, ale może być naprawdę rewolucyjne w przypadku dużych ilości odpadów komunalnych, jeśli można to zrobić z dużą prędkością.

  Istnieje dodatkowy bodziec szczególnie do recyklingu większej ilości tworzyw sztucznych. Z imperatywem prawodawczym w Europie za pośrednictwem nowej strategii UE w zakresie tworzyw sztucznych. Do Q1 2018 duże ilości mniej recyklingu tworzyw sztucznych były eksportowane z UE, a Ameryka Północna do Chin. Jednak nowe przepisy chińskiego rządu dotyczące zakazu importu 24 klas odpadów zanieczyszczonych stwarza potrzebę przetworzenia tego w kraju, z którego pochodzi. Ponieważ wartość odzyskiwanych materiałów poprawia się, stanowi kluczową tendencję w ewolucji gospodarki obiegowej, ponieważ nawet ogólne odpady stają się prawdziwym zasobem o wartości handlowej. Jest to wspierane przez pojawienie się technologii umożliwiających łatwy obrót na wolnym rynku, który umieścił szesnastą część odpadów poza istniejącymi kanałami.

  Efektywne odbarwianie tektury i elastycznych form z tworzyw sztucznych zajęło trzecie miejsce, zrównując je z tą samą dynamiczną dynamiką. W przypadku elastycznych polimerów, które zazwyczaj mają znacznie wyższe obciążenia tuszem niż sztywne formaty tworzyw sztucznych, umożliwi to stosowanie materiałów z recyklingu w szerszym zakresie zastosowań. W przypadku formatów papierowych problemem jest usuwanie atramentów zawierających potencjalne zanieczyszczenia, takie jak składniki oleju mineralnego. Ponieważ istnieją obawy dotyczące migracji do żywności, w której surowce wtórne są wykorzystywane w opakowaniach podstawowych, hamuje to wartość makulatury z recyklingu.

  Ten sam cel końcowy - wytwarzanie materiałów, które można ponownie wykorzystać w opakowaniach do żywności i napojów, leży u podstaw potencjalnie lepszych technologii czyszczenia na końcu dziewiątego roku życia, ponieważ te segmenty łącznie stanowią główne zastosowanie w przypadku ogólnie dostępnych tworzyw sztucznych i generują wartość prawie równą 330 miliardów dolarów na całym świecie w 2017 roku.

  Źródło:
  Smithers Pira
  www.smitherspira.com
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.