google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - styczeń 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - grudzień 2018


   

  PN-EN 16842-6:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-01-2019

  Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 6: Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem dla operatora oraz terenowe z masztem o udźwigu ponad 10 000 kg

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360° dla wózków jezdniowych podnośnikowych z siedzącym operatorem oraz wózków terenowych z masztem (określanych dalej jako wózki) bez obciążenia, o udźwigu ponad 10 000 kg, zgodnych z ISO 5053-1. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków i należy je stosować do wózków jezdniowych podnośnikowych z siedzącym operatorem i wózków terenowych z masztem o udźwigu ponad 10 000 kg. W niniejszej części EN 16842 w Załączniku ZA, Tablica ZA.1 podano istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta.

   

  PN-EN 16842-7:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2019

  Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 7: Wózki ze zmiennym wysięgiem oraz wózki czołowe z masztem do przemieszczania kontenerów o długości 6 m (20 ft) i większej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360° dla wózków ze zmiennym wysięgiem, z siedzącym operatorem oraz wózków czołowych z masztem (określanych dalej jako wózki) bez obciążenia, zaprojektowanych specjalnie do przemieszczania kontenerów o długości 6 m (20 ft) i większej, wyposażonych w chwytak, zgodnych z ISO 5053-1. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków i należy je stosować do wózków ze zmiennym wysięgiem, z siedzącym operatorem oraz wózków czołowych z masztem do przemieszczania kontenerów. Niniejsza część EN 16842 dotyczy istotnych zagrożeń, sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych odnoszących się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta. Niniejsza norma nie ma zastosowania do wózków wyposażonych w widły.

   

  PN-EN 868-10:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-01-2019

  Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody badań i dane dotyczące powlekanych włóknin z poliolefin, z adhezyjnym zamknięciem samoprzylepnym, wytwarzanych zgodnie z EN 868-9 dla systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia. W niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i dane, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszym dokumentem, inne niż wymagania ogólne określone w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2.

  W niniejszej części 868 określono materiały, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

   

  PN-EN 868-10:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-01-2019

  Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody badań i dane dotyczące powlekanych włóknin z poliolefin, z adhezyjnym zamknięciem samoprzylepnym, wytwarzanych zgodnie z EN 868-9 dla systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia. W niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i dane, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszym dokumentem, inne niż wymagania ogólne określone w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2.

  W niniejszej części 868 określono materiały, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku

   

  PN-EN 868-5:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-01-2019

  Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody badań i dane dotyczące torebek z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawów, wytwarzanych z porowatych materiałów zgodnych z EN 868 część 2, 3, 6, 7 oraz 10 i folii z tworzywa sztucznego zgodnej z Rozdziałem 4. Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy stosuje się do systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia. W niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i dane, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszym dokumentem, inne niż wymagania ogólne określone w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2.

  W niniejszej części 868 określono materiały, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku

   

  PN-EN 868-9:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-01-2019

  Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody badań i dane dotyczące niepowlekanych włóknin z poliolefin, stosowanych do systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia. W niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i dane, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszym dokumentem, inne niż wymagania ogólne określone w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2.

  W niniejszej części 868 określono materiały, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.