google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - marzec 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - marzec 2019

   
   

  PN-EN 646:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-03-2019

  Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano metody badania barwionego papieru i barwionej tektury, które przeznaczone są do kontaktu z żywnością. Podano różne procedury badania w zależności od przewidywanego zastosowania materiału.

  Wizualna ocena w porównaniu z szarą skalą umożliwia klasyfikację krwawienia.

  W przypadku próbek znacznie różniących się stronami może wystąpić migracja z jednego sączka z włókna szklanego do drugiego, co może prowadzić do błędnej oceny trwałości wybarwienia jednej ze stron. Wskazane jest sprawdzenie tych próbek z zastosowaniem dużych próbek do badań w celu zapobieżenia zanieczyszczenia krzyżowego sączków z włókna szklanego podczas procedury migracji. Procedura ta opisana jest w Załączniku A. Jeśli wymagana jest niższa granica wykrywalności, można również zastosować tę procedurę.

   

  PN-EN 648:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-03-2019

  Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano metody badania trwałości rozjaśnianego optycznie papieru i tektury, które przeznaczone są do kontaktu z żywnością. Podano różne procedury badania w zależności od przewidywanego zastosowania materiału.

  Brak fluorescencji sączka z włókien szklanych ocenia się wizualnie w świetle UV.

  W przypadku próbek znacznie różniących się stronami może wystąpić migracja z jednego sączka z włókna szklanego do drugiego, co może prowadzić do błędnej oceny trwałości wybarwienia jednej ze stron. Wskazane jest sprawdzenie tych próbek z zastosowaniem dużych próbek do badań w celu zapobieżenia zanieczyszczenia krzyżowego sączków z włókna szklanego podczas procedury migracji. Procedura ta opisana jest w Załączniku A. Jeśli wymagana jest niższa granica wykrywalności, można również zastosować tę procedurę.

   

  PN-EN 17177:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-03-2019

  Opakowania szklane -- Zamknięcie koronowe -- Zamknięcie koronowe o średnicy 26 mm, o wysokości 6 mm

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące wymiarów zamknięcia koronowego o średnicy 26 mm oraz o wysokości 6 mm, wyposażonego w uszczelkę z tworzywa sztucznego, przeznaczonego do uszczelniania butelek z główkami przewidzianymi do zamykania zamknięciami koronowymi podważanymi lub odkręcanymi. Określono wymagania dotyczące wymiarów mających bezpośrednie znaczenie dla klienta/podmiotu zamykającego oraz określono zalecenia dotyczące stosowania zamknięć. Materiał uszczelki i jej profil nie zostały określone z uwagi na występowanie różnych profili zależnych od przeznaczenia oraz rozwiązań technologicznych dostawcy. Wymaganiem dotyczącym profilu uszczelki jest, aby był on odpowiedni do przeznaczenia z uwzględnieniem rodzaju użytej główki butelki.

   

  PN-EN 16842-3:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 19-03-2019

  Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 3: Wózki z masztem wysuwnym o udźwigu do 10 000 kg włącznie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360°, bez obciążenia, dla wózków z masztem wysuwnym, z operatorem siedzącym lub stojącym (określane dalej jako wózki) o udźwigu do 10 000 kg włącznie, zgodnych z ISO 5053-1. Ten dokument jest przeznaczony do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków należy je stosować do wózków z masztem wysuwnym z operatorem siedzącym lub stojącym o udźwigu ≤ 10 000 kg. W niniejszej części EN 16842 podano istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.