google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - kwiecień 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - kwiecień 2019

   
   

  PN-EN ISO 7263-1:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2019

  Papier na warstwę pofalowaną -- Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu -- Część 1: Fala A

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania odporności na zgniatanie płaskie papieru na warstwę pofalowaną po laboratoryjnym pofalowaniu przy użyciu wyposażenia o geometrii fali A.

  Metoda jest odpowiednia dla każdego papieru na warstwę pofalowaną, który po pofalowaniu stosuje się w produkcji tektury falistej.

  UWAGA W ISO 7263-2 opisano metodę oznaczania odporności na zgniatanie płaskie przy użyciu wyposażenia o geometrii fali B.

   

  PN-EN ISO 7263-2:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2019

  Papier na warstwę pofalowaną -- Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu -- Część 2: Fala B

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania odporności na zgniatanie płaskie papieru na warstwę pofalowaną po laboratoryjnym pofalowaniu przy użyciu wyposażenia o geometrii fali B.

  Metoda jest odpowiednia dla każdego papieru na warstwę pofalowaną, który po pofalowaniu stosuje się w produkcji tektury falistej.

  UWAGA W ISO 7263-1 opisano metodę oznaczania odporności na zgniatanie płaskie przy użyciu wyposażenia o geometrii fali A.

   

  PN-EN 81-28+AC:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-04-2019

  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do systemów alarmowania we wszystkich typach dźwigów osobowych i towarowo-osobowych, w szczególności objętych serią norm EN 81. W niniejszej Normie Europejskiej określono również minimum informacji dotyczących konserwacji i służb ratowniczych, jakie powinny zostać zawarte w instrukcji eksploatacji.

  W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono następujące, znaczące zagrożenie dotyczące dźwigów użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez instalującego/wytwórcę:
  – uwięzienie użytkowników spowodowane niewłaściwym działaniem dźwigu.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy systemów alarmowych przewidzianych do stosowania w celu wezwania pomocy w innych przypadkach, np. ataku serca, potrzeby uzyskania informacji. Niniejsza Norma Europejska dotyczy systemów alarmowych stosowanych w dźwigach wyprodukowanych i zainstalowanych po dniu jej opublikowania przez CEN. Jednakże, niniejszą Normę Europejską można uwzględniać do zastosowania do dźwigów istniejących. W EN 81-70 podano dodatkowe wymagania dotyczące osób z niepełnosprawnościami (np. pętla indukcyjna, przycisk alarmu).

   

  PN-EN 81-71+AC:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-04-2019

  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono dodatkowe i odmienne, w stosunku do EN 81-20, wymagania dotyczące dźwigów, które mogą być zastosowane jako odporne na wandalizm, żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dźwigów i dostępność dźwigów. Pod każdym innym względem takie dźwigi są zaprojektowane zgodnie z EN 81-20. Niniejszy dokument uwzględnia istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i zdarzenia dotyczące dźwigów, które mogą być narażone na wandalizm (jak podano w Rozdziale 4) podczas użytkowania w warunkach przewidzianych przez instalującego. Norma nie obejmuje zabezpieczenia budynku ani dźwigów Kategorii 0 (patrz definicja 3.2). Dla innych rodzajów dźwigów, np. dźwigów z nachylonym torem jazdy zgodnych z EN 81-22, niniejsza norma może być wykorzystana jako podstawa.

   

  PN-EN 16842-4:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-04-2019

  Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 4: Wózki ze zmiennym wysięgiem o udźwigu do 10 000 kg włącznie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360° wózków z własnym napędem, ze zmiennym wysięgiem, z siedzącym operatorem (określanych dalej jako wózki), bez obciążenia, o udźwigu do 10 000 kg włącznie, zgodnych z ISO 5053-1. Norma jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków i należy je stosować do wózków z własnym napędem, ze zmiennym wysięgiem, o udźwigu do 10 000 kg włącznie. Niniejsza część EN 16842 podaje istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta. Niniejszy dokument nie dotyczy terenowych wózków ze zmiennym wysięgiem (patrz EN 15830).

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.