google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży opakowań - lipiec 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

  - lipiec 2019

   

   

  PN-EN ISO 307:2019-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-07-2019

  Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania liczby lepkościowej rozcieńczonych roztworów poliamidów w wybranych rozpuszczalnikach.

  Metodę stosuje się do poliamidów oznaczonych: PA 46, PA 6, PA 66, PA 69, PA 610, PA 612, PA 11, PA 12, PA 6T/66, PA 6I/6T, PA 6T/6I/66, PA 6T/6I, PA 6I/6T/66 i PA MXD6, określonych w ISO 16396-1, a także kopoliamidów, składników poliamidów i innych poliamidów rozpuszczalnych w wybranych rozpuszczalnikach w określonych warunkach.

  Metody nie stosuje się do poliamidów otrzymywanych podczas anionowej polimeryzacji laktamów lub z użyciem związków sieciujących; takie poliamidy są zazwyczaj nierozpuszczalne w wybranych rozpuszczalnikach.

  Liczbę lepkościową oznacza się zgodnie z ogólną procedurą opisaną w ISO 1628-1, przestrzegając szczególnych warunków podanych w niniejszym dokumencie.

   

  PN-EN ISO 29864:2019-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-07-2019

  Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metody pomiaru wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu taśmy samoprzylepnej poddanej działaniu siły rozciągającej, wystarczającej do zerwania taśmy.

  Niniejsze metody badania podają procedurę do badania próbek o szerokości 12 mm lub 24 mm wyciętych z dostarczonych rolek taśm samoprzylepnych. Alternatywnie, rolki taśmy samoprzylepnej o szerokości do 50 mm mogą być badane wprost, w ich pierwotnej szerokości. W tych warunkach praktycznie wytrzymałość na rozerwanie i wydłużenie będą typowe dla krawędzi ciętych producenta. Jeśli badane są nowo wycięte próbki, wyniki mogą być wyższe niż otrzymane z badania taśmy komercyjnej ze względu na lepsze cięcie krawędzi

   

  PN-EN ISO 29862:2019-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-07-2019

  Taśmy samoprzylepne -- Oznaczanie właściwości adhezyjnych przy odrywaniu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano serię metod do badania właściwości adhezyjnych przy odrywaniu taśm samoprzylepnych.

  Niniejszy dokument zawiera:
  - Metoda 1: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy odrywaniu od stali nierdzewnej pod kątem 180 °;
  - Metoda 2: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy odrywaniu skórki z własnego podkładu pod kątem 180 °;
  - Metoda 3: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy odrywaniu dwustronnych taśm i taśm transferowych pod kątem 180 °;
  - Metoda 4: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy odrywaniu wkładki do taśmy samoprzylepnej pod kątem 180 °.

  W załącznikach A i B określono dalsze zmiany w protokole badań zgodnie ze szczególnymi warunkami. Wskazówki dotyczące stosowania tych metod podano w Tabeli 1.

   

  PN-EN ISO 29863:2019-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-07-2019

  Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano szereg metod badania zdolności adhezji taśmy samoprzylepnej pod stałym obciążeniem przyłożonym równolegle do powierzchni taśmy i podłoża. Niniejszy dokument zawiera:
  - metoda A: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu do pionowego standardowego panelu stalowego;
  - metoda B: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu do pionowego panelu, pokrytego standardową płytą pilśniową NIST SRM 1810A1);
  - metoda C: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu do pionowego panelu pokrytego płytą pilśniową, uzgodnioną między kupującym a sprzedawcą;
  - metoda D: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu taśmy wzmocnionej włóknem, nałożonej na poziomy standardowy panel stalowy;
  - metoda E: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu taśmy wzmocnionej włóknem, nałożonej na poziomy panel pokryty standardową płytą pilśniową NIST SRM 1810A1);
  - metoda F: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu taśmy wzmacnianej włóknami nałożonej na poziomy panel pokryty płytą pilśniową, uzgodnioną między kupującym a sprzedawcą;
  - metoda G: Taśmy samoprzylepne – Pomiar adhezji przy ścinaniu do pionowego standardowego panelu stalowego w podwyższonej temperaturze po 10-minutowym okresie przebywania.

   

  PN-EN ISO 29864:2019-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-07-2019

  Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metody pomiaru wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu taśmy samoprzylepnej poddanej działaniu siły rozciągającej, wystarczającej do zerwania taśmy.

  Niniejsze metody badania podają procedurę do badania próbek o szerokości 12 mm lub 24 mm wyciętych z dostarczonych rolek taśm samoprzylepnych. Alternatywnie, rolki taśmy samoprzylepnej o szerokości do 50 mm mogą być badane wprost, w ich pierwotnej szerokości. W tych warunkach praktycznie wytrzymałość na rozerwanie i wydłużenie będą typowe dla krawędzi ciętych producenta. Jeśli badane są nowo wycięte próbki, wyniki mogą być wyższe niż otrzymane z badania taśmy komercyjnej ze względu na lepsze cięcie krawędzi

   

  PN-EN ISO 305:2019-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-07-2019

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor oraz ich związków -- Metoda zmiany barwy

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono dwie metody oznaczania stabilności termicznej produktów i związków na bazie homopolimerów i kopolimerów chlorku winylu (określanych po prostu jako PVC w poniższym tekście) w zależności od stopnia odbarwienia, które występuje, gdy są narażone, w postaci arkusza, na podwyższone temperatury. Metodami tymi są:
  - Metoda A: metoda łaźni olejowej
  - Metoda B: metoda piecowa

  Metody te mają szczególne zastosowanie do określania odporności PVC na degradację pod wpływem ciepła, co ocenia się na podstawie zmiany barwy po różnych czasach ogrzewania w znormalizowanych warunkach. Wyniki są jedynie porównawcze i mogą być niezadowalające, gdy testowane są kolorowe materiały PVC.

  Czasy stabilności podane przez te dwie metody mogą nie być podobne i nie mogą być użyte do celów bezpośredniego porównania.

   

  PN-EN 868-3:2017-03 - wersja polska

  Data publikacji: 26-07-2019

  Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań i wartości dla papieru, stosowanego do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) oraz do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) stosowanych jako systemy bariery sterylnej i/lub systemy opakowaniowe, które są przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.