Artykuł Dodaj artykuł

6 Międzynarodowe Forum Naukowo-Gospodarcze „CHEMIKA EXPO 2014”

W imieniu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” w Szczecinie oraz naszych współorganizatorów: Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie oraz ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH we Frankfurcie n/ Odrą (Niemcy).

LOGO CHEMIKA EXPOSzanowni Państwo

W imieniu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” w Szczecinie oraz naszych współorganizatorów: Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie oraz ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH we Frankfurcie n/ Odrą (Niemcy).

Zapraszamy Państwa na nasze cykliczne międzynarodowe spotkanie łączące naukę i przemysł – czyli: 6 Międzynarodowe Forum Naukowo-Gospodarcze „CHEMIKA EXPO 2014”, które odbędzie się w dn. 23-24 października 2014 r. w Szczecinie w nowej siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 (sala Tkalnia).

W tym roku zadamy sobie pytanie: „Czy dzisiejsze odpady mogą być przyszłością przemysłu chemicznego i opakowaniowego?”.

Forum podzielone będzie na dwa dni:

W pierwszym dniu skupimy się na tematyce nowoczesnych materiałów kompozytowych oraz zaprosimy na warsztaty pokazowe dot. otrzymywania i badania materiałów kompozytowych. W tym też dniu będzie możliwość zwiedzenia nowoczesnego laboratorium badawczego – Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie, które wspiera innowacyjne działania i badania dla przedsiębiorców.

Podczas drugiego dnia nastąpi właściwe otwarcie Forum z udziałem zaproszonych gości oraz zaprezentowane zostaną wystąpienia zarówno przedstawicieli strony naukowej, jak i biznesu. Wśród prezentowanych tematów będzie można usłyszeć m.in. o: Strategia R4R dla regionu Pomorza Zachodniego, Z odpadów do zasobów – Korzyści dla Firm, Paliwa alternatywne, Redukcja CO2 – Strategia i finansowanie działań. Do paneli dyskusyjnych zaproszeni zostali praktycy ze świata nauki i przemysłu w tym goście z zagranicy (Belgia, Niemcy i Szwecja).

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki RP, Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin, prof. Włodzimierz Kiernożycki – Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznegow Szczecinie.

>>> PROGRAM

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: biuro@zielonachemia.eu lub telefonicznie: 91 852 36 31.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zielonachemia.eu (zakładka CHEMIKA EXPO 2014)