Artykuł Dodaj artykuł

Stora Enso podpisuje globalne zobowiązanie do zwalczania zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych

14-03-2019, 01:00

Stora Enso logo

Stora Enso dołączyła do globalnego zobowiązania New Plastics Economy w celu wyeliminowania odpadów plastikowych i zanieczyszczeń u źródła. Globalne zobowiązanie i jego wizja gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych jest prowadzona przez Fundację Ellen MacArthur, we współpracy ze środowiskiem ONZ.

Podpisanie zobowiązania dla Stora Enso jest kolejnym krokiem w walce z globalnym problemem zanieczyszczenia tworzyw sztucznych poprzez zapewnienie odnawialnych alternatyw. Stora Enso będzie współpracować z klientami i dostawcami w celu opracowania okrągłych i niskoemisyjnych rozwiązań w celu zastąpienia opakowań plastikowych. Materiały są oparte na włóknach drzewnych pochodzących z lasów i plantacji zarządzanych w sposób zrównoważony. Zobowiązanie to jest przykładem rosnącego zapotrzebowania na alternatywy dla tworzyw sztucznych, na co wskazuje również niedawna polityka UE w zakresie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

„Stora Enso działa w samym sercu okrągłej biogospodarki i współpracujemy z klientami i partnerami, aby stworzyć zrównoważoną przyszłość z mniejszą ilością tworzyw sztucznych”, mówi Karl-Henrik Sundström,CEO Stora Enso. „Mamy, na przykład, opracowała odnawialnej, biodegradowalny słomką zastąpić tradycyjną plastikową słomkę, a nasze formowalne Biokompozyty pomóc zmniejszyć ilość plastiku w produktach.”

Zobowiązanie globalne i jego wizji okrągłym gospodarki na tworzywa sztuczne są obsługiwane przez World Wide Fund for Nature (WWF). Została również zatwierdzona przez Światowe Forum Ekonomiczne, Forum towarów konsumpcyjnych (organizacja kierowana przez dyrektora generalnego reprezentująca około 400 detalistów i producentów z 70 krajów) oraz 40 uniwersytetów, instytucji i środowisk akademickich.

Ponadto ponad piętnaście instytucji finansowych zarządzających aktywami o wartości przekraczającej 4 bln USD zatwierdziło zobowiązanie globalne, a pięć funduszy kapitału podwyższonego ryzyka zobowiązało się do ponad 200 mln USD w celu stworzenia gospodarki obiegowej dla tworzyw sztucznych.

Globalne zobowiązanie ma na celu stworzenie „nowej normy” dla opakowań z tworzyw sztucznych. Zobowiązania i cele będą poddawane przeglądowi co 18 miesięcy i stają się coraz bardziej ambitne w nadchodzących latach. Firmy, które podpiszą zobowiązanie, opublikują roczne dane na temat swoich postępów, aby zwiększyć dynamikę i zapewnić przejrzystość.

Źródło: Stora Enso Poland S.A.

Artykuł został dodany przez firmę

Stora Enso Poland S.A.

Działająca w sektorze biogospodarki firma Stora Enso jest czołowym na rynkach światowych dostawcą rozwiązań z materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły