Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży opakowań - marzec 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań - marzec 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

- marzec 2019

 
 

PN-EN 646:2019-03 - wersja angielska

Data publikacji: 04-03-2019

Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody badania barwionego papieru i barwionej tektury, które przeznaczone są do kontaktu z żywnością. Podano różne procedury badania w zależności od przewidywanego zastosowania materiału.

Wizualna ocena w porównaniu z szarą skalą umożliwia klasyfikację krwawienia.

W przypadku próbek znacznie różniących się stronami może wystąpić migracja z jednego sączka z włókna szklanego do drugiego, co może prowadzić do błędnej oceny trwałości wybarwienia jednej ze stron. Wskazane jest sprawdzenie tych próbek z zastosowaniem dużych próbek do badań w celu zapobieżenia zanieczyszczenia krzyżowego sączków z włókna szklanego podczas procedury migracji. Procedura ta opisana jest w Załączniku A. Jeśli wymagana jest niższa granica wykrywalności, można również zastosować tę procedurę.

 

PN-EN 648:2019-03 - wersja angielska

Data publikacji: 04-03-2019

Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody badania trwałości rozjaśnianego optycznie papieru i tektury, które przeznaczone są do kontaktu z żywnością. Podano różne procedury badania w zależności od przewidywanego zastosowania materiału.

Brak fluorescencji sączka z włókien szklanych ocenia się wizualnie w świetle UV.

W przypadku próbek znacznie różniących się stronami może wystąpić migracja z jednego sączka z włókna szklanego do drugiego, co może prowadzić do błędnej oceny trwałości wybarwienia jednej ze stron. Wskazane jest sprawdzenie tych próbek z zastosowaniem dużych próbek do badań w celu zapobieżenia zanieczyszczenia krzyżowego sączków z włókna szklanego podczas procedury migracji. Procedura ta opisana jest w Załączniku A. Jeśli wymagana jest niższa granica wykrywalności, można również zastosować tę procedurę.

 

PN-EN 17177:2019-03 - wersja angielska

Data publikacji: 12-03-2019

Opakowania szklane -- Zamknięcie koronowe -- Zamknięcie koronowe o średnicy 26 mm, o wysokości 6 mm

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące wymiarów zamknięcia koronowego o średnicy 26 mm oraz o wysokości 6 mm, wyposażonego w uszczelkę z tworzywa sztucznego, przeznaczonego do uszczelniania butelek z główkami przewidzianymi do zamykania zamknięciami koronowymi podważanymi lub odkręcanymi. Określono wymagania dotyczące wymiarów mających bezpośrednie znaczenie dla klienta/podmiotu zamykającego oraz określono zalecenia dotyczące stosowania zamknięć. Materiał uszczelki i jej profil nie zostały określone z uwagi na występowanie różnych profili zależnych od przeznaczenia oraz rozwiązań technologicznych dostawcy. Wymaganiem dotyczącym profilu uszczelki jest, aby był on odpowiedni do przeznaczenia z uwzględnieniem rodzaju użytej główki butelki.

 

PN-EN 16842-3:2019-03 - wersja angielska

Data publikacji: 19-03-2019

Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 3: Wózki z masztem wysuwnym o udźwigu do 10 000 kg włącznie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360°, bez obciążenia, dla wózków z masztem wysuwnym, z operatorem siedzącym lub stojącym (określane dalej jako wózki) o udźwigu do 10 000 kg włącznie, zgodnych z ISO 5053-1. Ten dokument jest przeznaczony do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków należy je stosować do wózków z masztem wysuwnym z operatorem siedzącym lub stojącym o udźwigu ≤ 10 000 kg. W niniejszej części EN 16842 podano istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

 

Podobne artykuły