Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Zmieniające się trendy określające przyszłość branży papierów specjalistycznych

Światowy rynek osiągnie 25,03 mln ton w 2019 r., Zgodnie z najnowszymi wyłącznymi badaniami Smithers Pira.

Smithers Pira logo

Original text: Shifting trends defining the future of specialty papers industry

Światowy rynek osiągnie 25,03 mln ton w 2019 r., Zgodnie z najnowszymi wyłącznymi badaniami Smithers Pira.

Dla porównania szacowana całkowita produkcja papieru i tektury szacowana na ponad 450 milionów ton, ale gatunek specjalny stanowi coraz bardziej lukratywną szansę rynkową zarówno dla uznanych dostawców specjalistycznych, jak i producentów masowych, którzy chcą się urozmaicić.

Badanie Smithersa - Przyszłość  papierów specjalnych do 2024 r. - śledzi, jak wiele trendów rynkowych dla ponad 40 specjalnych gatunków papieru będzie współpracować w celu podniesienia tej wartości rynkowej do 28,02 mln ton w 2024 r. - reprezentatywnej dla 2,3% rocznej stopy wzrostu (CAGR). Wraz z rozwojem tego rynku nastąpi seria kluczowych zmian, które pomogą w kształtowaniu przyszłej rentowności branży.

Wzrost wolumenu sprzedaży będzie najsilniejszy w regionie Azji i Pacyfiku (prognozowany 3,8% roczny wzrost), który już pochłania największy tonaż na świecie. Chiny i Indie są szczególnie odporne. Elastyczne papiery opakowaniowe, opakowania C1S, etykiety drukarskie, specjalne papiery drukarskie i przekładki antyadhezyjne to największe segmenty w globalnym przemyśle.

Zmieniające się trendy określające przyszłość branży papierów specjalistycznych

Analiza Smithersa identyfikuje następujące pięć kluczowych zmian na rynku i możliwości, które będą działać na rzecz kształtowania przyszłości branży papierów specjalistycznych na całym świecie:

Producenci towarów

Ponad 550 maszyn papierniczych - zazwyczaj o mniejszej mocy i rozmiarze niż maszyny przemysłowe z papierami towarowymi - na całym świecie są używane do produkcji papierów specjalnych.

Branża drukowania i pisania towarów oraz papier gazetowy od lat kurczą się w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej.

Siły handlowe oznaczają, że więcej firm surowcowych bada, jak wejść do obszaru specjalizacji. Papiernie towarowe lub młyny gazetowe w tych regionach zostały przekształcone - często przy dużych nakładach - w produkcję specjalności. Nowe substancje chemiczne i ulepszone technologie procesowe umożliwiły kilku szerszym i szybszym maszynom wytwarzanie specjalności bardziej ekonomicznie niż tradycyjne mniejsze młyny specjalistyczne. Nie wszystkie takie konwersje zakończyły się sukcesem, jednak kilka takich młynów zostało zamkniętych.

Stworzyło to nową presję na specjalistyczne firmy papiernicze, zwłaszcza te działające w wolniejszych segmentach. Kilka długoletnich specjalistycznych firm papierniczych albo zamknęło się, albo stało się częścią rosnącego trendu fuzji i przejęć. Inni doświadczeni producenci, tacy jak Appvion i Arjowiggins, stają w obliczu bankructwa, administracji lub zarządu komisarycznego. Skandynawska grupa inwestorów niedawno przejęła Zanders Paper w Niemczech, ratując czcigodnego młyna przed niewypłacalnością.

Zrównoważone opakowania

W 2019 r. Opakowania elastyczne pozostają największym sektorem pod względem sprzedaży tonażowej - około 20% rynku w 2018 r. - i ma jedną z najwyższych prognozowanych stóp wzrostu.

Przepisy dotyczące ochrony środowiska wspierają tę ekspansję, z nowymi możliwościami wynikającymi z bardziej rygorystycznych wymogów w zakresie pakowania odpadów w wielu regionach - na czele z UE. Konwersja plastiku na papier będzie nadal przyspieszać w niektórych obszarach - na przykład w ostatnich zakazach używania plastikowych słomek do picia w niektórych gminach w USA.

Papiery szkliwione maszynowo (MG) są szeroko stosowane do laminowania, powlekania, metalizowania i przekształcania w różnorodne elastyczne materiały opakowaniowe. Wzrost jest stały dzięki dużym istniejącym wolumenom. Papiery woskowe powoli tracą udział pomimo ich względnie niskiego kosztu, ponieważ niektóre tradycyjne aplikacje używają teraz gatunków o lepszych właściwościach barierowych.

Papiery odporne na tłuszcze i oleje oraz smary (OGR) nadal zyskują na popularności, a znaczące badania i rozwój prowadzone są w celu znalezienia skutecznych alternatywnych dla fluorowęglowodorów wodnych jako powłok barierowych.

Papiery odporne na działanie smarów są bardziej komodyzowane i są dostępne u wielu różnych dostawców. Z tego powodu są one zazwyczaj znacznie niższe w cenie niż klasy premium do smarowania.

Powłoki na bazie wody

Rozwój nowych produktów w zastosowaniach związanych z kontaktem z żywnością nadal koncentruje się głównie na komercjalizacji powłok barierowych na bazie wody, aby zastąpić drogie i kontrowersyjne dla środowiska fluorowęglowodory. Główne firmy chemiczne realizują różne opatentowane innowacyjne rozwiązania, a kilka z nich jest obecnie wdrażanych na zasadach komercyjnych.

Istnieją znaczne nakłady na badania i rozwój oraz działalność patentowa, zarówno u dostawców chemikaliów, jak i producentów papieru, w celu dalszego rozwoju, w tym stosowania nanocząstek o specjalnej konstrukcji w obróbkach prasowych i powłokach powierzchniowych, aby nadać przyjazne dla środowiska właściwości olejoodporne i odporne na tłuszcz.

Kolejnym priorytetowym tematem jest zastąpienie trójwartościowych kompleksów chromu powszechnie stosowanych w Ameryce Północnej jako odporne na ciepło powierzchnie do uwalniania blach do pieczenia. Powłoki silikonowe klasy spożywczej są bardziej powszechne w innych regionach świata i działają dobrze w wielu zastosowaniach. Mogą być one jednak drogie i trudne do zastosowania na maszynie papierniczej, a prace ukierunkowane są na opracowanie lepszych rozwiązań maszynowych w średniej i niskiej cenie.

Papiery termiczne i atramentowe

Wybuchowy wzrost zakupów internetowych i związanych z nimi wysyłek produktów napędza odpowiedni wzrost popytu na termotransfer, bezpośrednie termiczne i drukowane cyfrowo etykiety wysyłkowe. Dodatkowe regulacje rządowe dotyczące bezpieczeństwa produktów nadal napędzają wzrost etykiet składników, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i etykiet dotyczących zagrożeń transportowych, a ostrzeżenia zdrowotne wspierają dalszy rozwój popytu.

W przypadku etykiet folie foliowe z tworzyw sztucznych zyskały udział w niektórych zastosowaniach ze względu na zalety elastyczności, trwałości i odporności na wilgoć - ale papier pozostaje dość popularny w większości zastosowań.

Papiery termiczne są na ogół rozwijającym się rynkiem, a kilka inwestycji w moce produkcyjne zlecono w połowie 2010 r., Zaspokajając ten nowy popyt na rynku. Lekkie nieprzezroczyste papiery mają nadal mocną pozycję w kilku rozwijających się regionach wraz ze wzrostem stawek pocztowych i poszukiwaniem przesyłek masowych w poszukiwaniu lżejszych rozwiązań gramatycznych. Kluczowym wyzwaniem dla branży pozostaje wdrożenie preparatów do powlekania termicznego, które nie wymagają bisfenolu A (BPA) w swojej produkcji, ponieważ substancja chemiczna wywołała negatywne reklamy i zaostrza przepisy w Ameryce Północnej i Europie.

Zapotrzebowanie na druk atramentowy nie ogranicza się do etykiet, ale rozszerza się na wiele innych segmentów. W odpowiedzi na to, że na całym świecie rozpowszechniły się szybkie drukarki atramentowe, specjalni producenci papieru zareagowali nowymi liniami obrabianych powierzchni lub papierów całkowicie powlekanych, które działają dobrze w połączeniu z platformą druku cyfrowego.

Zastosowania medyczne

Oprócz zwiększonego zapotrzebowania na wkładki antyadhezyjne do bandaży i innych produktów, przemysł medyczny będzie nadal odczuwał wzrost zapotrzebowania na opakowania do sterylizacji, w tym na papier. Wskaźniki wzrostu dla papierów specjalnych w tym segmencie są prognozowane na około 4,5% w latach 2019–2024.

Producenci papieru nadal inwestują w produkcję różnych gatunków, w tym lekkiego papieru bielonego MG lub MF, aby wykorzystać tę szansę, ale stoją w obliczu konkurencji ze strony folii z tworzyw sztucznych jako tańszej alternatywy.

Kluczowe atrybuty medycznego papieru opakowaniowego obejmują ochronę narzędzi chirurgicznych lub innych treści poprzez utrzymanie sterylnego środowiska. Wymaga to ulepszonej odporności na rozdarcia lub przebicia i utrzymania ich po obróbce kilkoma technikami sterylizacji w celu nadania niezbędnego okresu trwałości często do pięciu lat.

Podobne artykuły