Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Elastyczne opakowania z poużytkowych odpadów plastikowych

Grupa Mondi wprowadziła Project Proof, projekt pionierski prowadzony przez Ellen MacArthur Foundation (EMF).  

Packaging Europe logo

Original text: FLEXIBLE PACKAGING FROM POST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC

Grupa Mondi wprowadziła Project Proof, pionierski projekt prowadzony przez Ellen MacArthur Foundation (EMF).

W ramach projektu stworzono prototyp elastycznego plastikowego woreczka, który zawiera co najmniej 20% poużytkowych odpadów plastikowych pochodzących z mieszanych odpadów domowych. Torebka nadaje się do pakowania produktów gospodarstwa domowego, takich jak detergenty.

Elastyczne opakowania z poużytkowych odpadów plastikowych

Projekt jest dowodem zaangażowania Mondi w inicjatywę Ellen MacArthur New Plastics Economy. Koncentruje się on na projektowaniu produktów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i wykazuje, że możliwe jest wykorzystanie nieczystości i surowców wtórnych pochodzących z recyklingu pokonsumpcyjnego do stworzenia nowych opakowań elastycznych. 

Mondi opracuje teraz prototyp, aby zapewnić, że będzie można go wdrożyć jako komercyjnie opłacalny produkt dla międzynarodowych klientów FMCG. Jednocześnie będzie on wspierać pracę Mondi jako sygnatariusza New Plastics Economy Commitment, aby zapewnić, że co najmniej 25% odpadów pokonsumpcyjnych zostanie włączone do wszystkich elastycznych opakowań z tworzyw sztucznych. 

Dowód projektu

Georg Kasperkovitz, dyrektor generalny Mondi Consumer Packaging, mówi: „Wierzymy, że współpraca partnerska jest kluczem do znalezienia rozwiązania dla odpadów plastikowych poprzez stymulowanie innowacji i szerokich zmian systemowych w całym łańcuchu wartości tworzyw sztucznych, z naciskiem na wymianę, redukcję i recykling”.

Mondi zainicjował projekt Proof, aby zbadać, czy możliwe jest wyprodukowanie dwóch nowych elastycznych produktów do pakowania z tworzyw sztucznych: plastiku nadającego się do recyklingu do produkcji elastycznych opakowań z procentowym udziałem odpadów pokonsumenckich, oraz woreczek do wypełniania i uszczelniania formularzy (FFS) do zastosowań spożywczych. Dążenie do zastąpienia wielowarstwowych laminatów, często spotykanych w opakowaniach żywności, a tym samym zwiększających możliwości recyklingu.

Recykling z materiałem pokonsumenckim w najgorszych warunkach

W pierwszej fazie projektu z powodzeniem wyprodukowano prototyp wykonany z co najmniej 20% odpadów poużytkowych, elastyczny worek do zastosowań nieżywnościowych, takich jak detergenty do prania lub do zmywarek. Początkowo odpady pokonsumenckie uznano za najgorszy nieoczyszczony i nieprzetworzony materiał, jednak po oczyszczeniu i po sortowaniu przy użyciu różnych technologii z recyklingu powstała żywica polimerowa, odpowiednia do produkcji elastycznych opakowań. 

Ostatecznie zostało to przetworzone w prototyp, który pełni funkcjonalną torebkę stojącą. Torebka ma doskonałą konstrukcję, wytrzymałość uszczelnienia i integralność zamka. Jego wygląd przypomina papier z recyklingu z mieszanym tworzywem sztucznym, tworząc małe plamki o niespójnej kolorystyce.

„Chcieliśmy zobaczyć, co jest możliwe dzięki najgorszemu wkładowi, i udało nam się stworzyć w pełni użyteczny prototyp” - wyjaśnił Graeme Smith, kierownik ds. Zrównoważonego rozwoju Mondi Consumer Packaging. Ten proof-of-concept podkreśla potencjał, który mógłby zostać wykorzystany, gdy na początku zostaną użyte lepszej jakości wstępnie posortowane materiały. Lepsze mechanizmy zbierania odpadów i skupienie się na opakowaniach przeznaczonych do recyklingu poprawią proces i pomogą w zrównoważonym rozwoju.

Tworzenie torebek nadających się do recyklingu do pakowania żywności

Druga część projektu Proof skupiła się na torebkach na żywność o długiej żywotności. Normy dotyczące zastosowań spożywczych były zgodne z wysokimi specyfikacjami technicznymi uzgodnionymi przez uczestniczące FMCG. Bariera aluminiowa często występująca w plastikowych opakowaniach zgodnych ze standardami żywności może wydłużyć okres przydatności do spożycia, ale stwarza problemy w recyklingu. Projekt Proof stworzył okazję dla FMCG do ponownej oceny i ewentualnie obniżenia specyfikacji dla pewnych wymagań, pozwalających na stosowanie bardziej zrównoważonych materiałów. Istnieją już materiały testowane w oparciu o monomateriałową konstrukcję bez problematycznych warstw, takich jak aluminium, które mogłyby spowodować recykling możliwy w istniejących strumieniach odpadów. Stwierdzono, że wymagany jest dalszy rozwój w tej dziedzinie, ponieważ obecne oferty nie osiągnęły podstawowych minimalnych specyfikacji określonych przez właścicieli marki.

Wspólne umowy rozwojowe pomogą zwiększyć atrakcyjność talentów i technologii w trudnych technicznie obszarach rozwoju produktu, w których tylko pełny łańcuch wartości członków zespołu projektowego może pomóc w określeniu przyszłych specyfikacji i zatwierdzeń dla łatwiejszego recyklingu rozwiązań materiałowych.

Projekty pionierskie

Dzisiejsze rozwiązania w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych stoją przed wyzwaniami, z którymi żadna organizacja nie może sobie poradzić samodzielnie. EMF utworzyła Pioneer Projects jako środek dla przemysłu tworzyw sztucznych, aby wspólnie pracować nad tymi rozwiązaniami. Projekty pionierskie to współpraca przedkonkurencyjna prowadzona przez członków inicjatywy New Plastics Economy, takiej jak Mondi. Zainteresowane strony z całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych są zaproszone do projektowania i testowania innowacji, które mogłyby zmienić sposób, w jaki tworzymy, używamy i ponownie wykorzystujemy tworzywa sztuczne w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zapewnia to konkurentom miejsce na dzielenie się wiedzą w bezpieczny sposób, co skutkuje postępem, który w przeciwnym razie nie byłby możliwy. Jako koordynator tych projektów, EMF zawsze zachęca do kołowego myślenia ekonomicznego, aby promować generowanie pomysłów, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich.

Inne projekty pionierskie w toku

Projekty pionierskie są w trakcie realizacji i prowadzone przez różnych interesariuszy w całym łańcuchu wartości tworzyw sztucznych. Mondi uczestniczy w trzech innych bieżących projektach Pioneer: Project Barrier; Project Sea i Project Holy Grail. Projekt Barrier koncentruje się na opracowaniu wytycznych dla opakowań barierowych z tworzyw sztucznych, które w przyszłości będą nadawać się do recyklingu. Projekt Sea analizuje  w regionie przepływ materiałów odpadowych, aby zrozumieć, gdzie odpady gromadzą się pod koniec okresu ich eksploatacji. Projekt Holy Grail opracowuje znaczniki i cyfrowe znaki wodne, aby umożliwić podmiotom zajmującym się recyklingiem szybką automatyzację identyfikacji rodzajów tworzyw sztucznych i ułatwienie recyklingu w celu wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Podobne artykuły