Artykuł Dodaj artykuł

Zmieniające się trendy określające przyszłość branży papierów specjalnych

09-09-2019, 02:00

Smithers Pira logo

Original text: Shifting trends defining the future of specialty papers industry

Światowy rynek osiągnie 25,03 mln ton w 2019 r., Zgodnie z najnowszymi ekskluzywnymi badaniami Smithers Pira.

Porównuje się to z szacunkową całkowitą produkcją papieru i tektury szacowaną na ponad 450 milionów ton, ale gatunek specjalistyczny stanowi coraz bardziej lukratywną okazję rynkową zarówno dla uznanych dostawców specjalistycznych, jak i producentów masowych chcących się zdywersyfikować.

Badanie Smithers - Przyszłość  papierów specjalnych do 2024 r. - śledzi, w jaki sposób wiele trendów rynkowych dla ponad 40 gatunków specjalnych papierów będzie współpracować, aby podnieść tę wartość rynkową do 28,02 mln ton w 2024 r. - co odpowiada 2,3% złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR). W miarę rozwoju tego rynku nastąpi szereg kluczowych zmian, które pomogą określić przyszłą rentowność branży.

Wzrost wolumenu sprzedaży będzie najsilniejszy w regionie Azji i Pacyfiku (prognozowany wzrost o 3,8% rocznie), który już zużywa największy tonaż na świecie. Chiny i Indie są szczególnie silne. Elastyczne papiery opakowaniowe, opakowania C1S, etykiety drukarskie, specjalistyczne papiery drukarskie i przekładki to największe segmenty w branży globalnej.

 

Zmieniające się trendy określające przyszłość branży papierów specjalnych

Analiza Smithersa wskazuje następujące pięć kluczowych zmian na rynku i możliwości, które będą miały wpływ na przyszłość branży papierów specjalnych na całym świecie:

Producenci towarów

Ponad 550 maszyn papierniczych - zwykle o mniejszej wydajności i wielkości niż maszyny przemysłowe do produkcji papierów towarowych - na całym świecie wykorzystuje się do produkcji papierów specjalnych.

Przemysł drukowania i pisania towarów oraz branża gazetowa od lat systematycznie się kurczą w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej.

Siły handlowe oznaczają, że coraz więcej firm towarowych bada, jak wejść w obszar specjalizacji. Towarowe papiernie lub papiernie w tych regionach zostały przekształcone - często kosztem - w produkcję specjalności. Nowe chemie i ulepszone technologie procesowe umożliwiły kilku szerszym i szybszym maszynom wytwarzanie specjalizacji w bardziej ekonomiczny sposób niż tradycyjne mniejsze młyny specjalistyczne. Jednak nie wszystkie takie konwersje zakończyły się powodzeniem, a kilka takich młynów zostało zamkniętych.

Wywiera to nową presję na firmy produkujące papiery specjalne, zwłaszcza te działające w wolniej rozwijających się segmentach. Kilka długoletnich spółek specjalizujących się w produkcji papieru zamknęło się lub było częścią rosnącego trendu fuzji i przejęć. Inni doświadczeni producenci, tacy jak Appvion i Arjowiggins, stają w obliczu bankructwa, administracji lub zarządu komisarycznego. Skandynawska grupa inwestorów niedawno nabyła Zanders Paper w Niemczech, ratując czcigodny młyn przed niewypłacalnością.

Zrównoważone opakowania

W 2019 r. opakowania elastyczne pozostają największym sektorem pod względem wielkości sprzedaży - około 20% rynku w 2018 r. - i mają jeden z najwyższych prognozowanych wskaźników wzrostu.

Przepisy dotyczące ochrony środowiska wspierają tę ekspansję, a nowe możliwości pojawiają się w wyniku zaostrzenia wymagań dotyczących pakowania odpadów w wielu regionach - kierowanych przez UE. Konwersja plastiku na papier będzie nadal przyspieszać w niektórych obszarach - na przykład w wyniku niedawnych zakazów używania plastikowych słomek do picia w niektórych gminach w USA.

Papiery glazurowane maszynowo (MG) są szeroko stosowane do laminowania, powlekania, metalizacji i przekształcania w różnorodne elastyczne materiały opakowaniowe. Wzrost jest stały przy dużych istniejących wolumenach. Papiery woskowane powoli tracą udział pomimo stosunkowo niskiego kosztu, ponieważ w niektórych tradycyjnych zastosowaniach stosuje się obecnie gatunki o lepszych właściwościach barierowych.

Papiery odporne na tłuszcz i olej i tłuszcz (OGR) stale zyskują na popularności, prowadząc znaczące badania i rozwój w celu znalezienia skutecznych wodnych alternatyw dla fluorowęglowodorów jako powłok barierowych.

Papiery odporne na tłuszcz są bardziej popularne i są dostępne u szerszej gamy dostawców. W związku z tym są zazwyczaj znacznie niższe w cenie niż klasy premium odporne na tłuszcz.

Powłoki na bazie wody

Rozwój nowych produktów w zastosowaniach mających kontakt z żywnością nadal koncentruje się w dużej mierze na komercjalizacji wodorozcieńczalnych powłok barierowych w celu zastąpienia drogich i kontrowersyjnych dla środowiska fluorowęglowodorów. Duże firmy chemiczne stosują różne opatentowane innowacyjne rozwiązania, z których kilka jest obecnie wdrażanych na zasadach komercyjnych.

Trwają znaczne wydatki na badania i rozwój oraz działalność patentowa, zarówno u dostawców chemikaliów, jak i producentów papieru, w celu dalszego ich rozwoju, w tym zastosowania specjalnie zaprojektowanych nanocząstek w obróbkach prasą wymiarową i powłokach powierzchniowych w celu nadania ekologicznym właściwościom odporności na olej i tłuszcz.

Kolejnym priorytetowym tematem jest zastąpienie trójwartościowych kompleksów chromu powszechnie stosowanych w Ameryce Północnej jako odporne na działanie ciepła powierzchnie rozdzielające do blach do pieczenia. Powłoki silikonowe o jakości spożywczej są bardziej popularne w innych regionach globalnych i sprawdzają się w wielu zastosowaniach. Mogą być jednak drogie i trudne do zastosowania na maszynie papierniczej, a prace mają na celu opracowanie lepszych rozwiązań maszynowych w średniej i niskiej cenie.

Papiery termiczne i do drukarek atramentowych

Gwałtowny wzrost zakupów internetowych i związanej z tym wysyłki produktów napędza odpowiedni wzrost popytu na termotransfer, bezpośrednie termiczne i drukowane cyfrowo etykiety wysyłkowe. Dodatkowe przepisy rządowe dotyczące bezpieczeństwa produktów nadal napędzają wzrost etykiet składników, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i etykiet ostrzegawczych dotyczących transportu, a także ostrzeżenia zdrowotne sprzyjają dalszemu wzrostowi popytu.

W przypadku etykiet plastyczne podkładki foliowe zyskały udział w niektórych zastosowaniach ze względu na zalety w zakresie elastyczności, trwałości i odporności na wilgoć - ale papier pozostaje dość popularny w większości zastosowań.

Papiery termiczne są na ogół rozwijającym się rynkiem, a w połowie 2010 r. Uruchomiono kilka inwestycji w moce produkcyjne, zaspokajając ten nowy popyt na rynku. Lekkie, nieprzezroczyste papiery nadal mają siłę w kilku rozwijających się regionach, ponieważ stawki pocztowe rosną, a przesyłki masowe szukają lżejszych rozwiązań gramaturowych. Kluczowym wyzwaniem dla branży pozostaje wdrożenie preparatów do powlekania termicznego, które nie wymagają bisfenolu A (BPA) do ich produkcji, ponieważ substancja chemiczna przyciągnęła negatywną reklamę i zaostrzyła przepisy w Ameryce Północnej i Europie.

Zapotrzebowanie na druk atramentowy nie ogranicza się do etykiet, ale rozszerza się na wiele innych segmentów. W odpowiedzi na rozprzestrzenianie się szybkich drukarek atramentowych na całym świecie specjaliści z branży papierniczej zareagowali nowymi liniami papierów poddanych obróbce powierzchniowej lub powlekanych, które działają dobrze w połączeniu z platformą druku cyfrowego.

Zastosowania medyczne

Oprócz zwiększonego zapotrzebowania na wkładki antyadhezyjne do bandaży i innych produktów, przemysł medyczny będzie nadal odczuwał wzrost zapotrzebowania na sterylizowane opakowania, w tym papier. Prognozuje się, że stopy wzrostu dla specjalnych gatunków papieru w tym segmencie wynoszą około 4,5% na lata 2019-2024.

Producenci papieru nadal inwestują w produkcję różnych gatunków, w tym lekkiego papieru bielonego MG lub MF, aby wykorzystać tę okazję, ale konkurują z foliami z tworzywa sztucznego jako tańszą alternatywą.

Kluczowe atrybuty medycznych opakowań to ochrona instrumentów chirurgicznych lub innej zawartości przez utrzymanie sterylnego środowiska. Wymaga to zwiększonej odporności na rozdarcia lub przebicia i utrzymania ich po obróbce kilkoma technikami sterylizacji, aby zapewnić niezbędny okres trwałości często nawet do pięciu lat.

Tendencje te są dogłębnie zbadane i określone ilościowo w ekskluzywnym zbiorze danych rynkowych w The Future of Special Papers do 2024 r . Ten autorytatywny dokument strategii biznesowej śledzi przyszłe zapotrzebowanie na ponad 40 gatunków papieru specjalnego na całym świecie i według regionu. Można go teraz kupić, aby pobrać broszurę. Kliknij tutaj .

Źródło: Smithers Pira

Podobne artykuły