Artykuł Dodaj artykuł

POLECO 2022 – przegląd dobrych praktyk dla ochrony środowiska

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO 2022 zgromadziły w Poznaniu 149 firm z dziewięciu krajów, a także 4490 profesjonalnych zwiedzających. Wystawcy zaprezentowali szeroką gamę produktów, usług i technologicznych nowości, a to wszystko w towarzystwie licznych konferencji, odpowiadających na najbardziej aktualne wyzwania związane z ochroną środowiska, polityką klimatyczną i zrównoważonym rozwojem.

POLECO 2022 – przegląd dobrych praktyk dla ochrony środowiska

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO 2022 zgromadziły w Poznaniu 149 firm z dziewięciu krajów, a także 4490 profesjonalnych zwiedzających. Wystawcy zaprezentowali szeroką gamę produktów, usług i technologicznych nowości, a to wszystko w towarzystwie licznych konferencji, odpowiadających na najbardziej aktualne wyzwania związane z ochroną środowiska, polityką klimatyczną i zrównoważonym rozwojem.

19-21 października to były trzy dni inspirujących spotkań i rozmów w dobrym klimacie pokazujących, jak będzie kształtować się przyszłość w dziedzinie ochrony środowiska.  W tym roku podczas POLECO pojawili się wystawcy z takich krajów, jak Austria, Szwecja, Włochy, Dania, Niemcy, Belgia, Chiny, Portugalia oraz oczywiście Polska. Przygotowali oni szeroką ofertę technologii, produktów i usług adresowanych do podmiotów związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Jedną z grup profesjonalnych zwiedzających, które odwiedzają targi POLECO, są przedstawiciele samorządów, którzy w jednym miejscu mogą bezpośrednio zapoznać się z najnowszą ofertą rynkową kierowaną do ich sektora. W tym roku czekała na nich przede wszystkim bogata gama pojazdów komunalnych, w tym modeli niskoemisyjnych – elektrycznych i zasilanych gazem LNG/CNG. Pokazywane były najnowsze wersje śmieciarek, zamiatarek, hakowców, kontenerowców, odśnieżarek, pługów śnieżnych, a także myjek do podwozi i kół takich pojazdów.

Liderzy branży zaprezentowali samorządowcom także całe spektrum rozwiązań służących utrzymaniu porządku w przestrzeni publicznej – odkurzaczy elektrycznych, mobilnych maszyn do mycia pojemników na odpady czy rębarko-rozdrabniaczy i odchwaszczarek, a więc narzędzi istotnych w gospodarowaniu zielenią miejską. Swoją ofertę prezentowały firmy sprzątające tereny miast i gmin, a także komercyjne obiekty wielkopowierzchniowe – sklepy i centra handlowe, porty lotnicze, hotele, dworce kolejowe czy inne nowoczesne przestrzenie użytku publicznego.

Kolejny segment POLECO kierowany był do przedstawicieli instalacji zajmujących się przekształcaniem odpadów komunalnych oraz recyklerów. Mogli oni zapoznać się na najnowszą ofertą rozdrabniaczy, separatorów, przesiewaczy, przerzucarek do kompostu, prasokontenerów, koparek, ładowarek, spycharek, kompaktorów do prac na składowiskach, tuneli i hal magazynowych, a także maszyn do mycia i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, papieru czy tekstyliów.

Część targowej przestrzeni zajęły przedsiębiorstwa zaangażowane w odzysk metali rzadkich i szlachetnych, a także wyspecjalizowane w obsłudze rynku automotive podmioty zajmujące się zbiórką i recyklingiem akumulatorów, a tym baterii litowo-jonowych.

Nie zabrakło również przedstawicieli firm wykonawczych, zajmujących się projektowaniem zakładów unieszkodliwiania odpadów, ich budową i bieżącym nadzorem technicznym, a także rekultywacją składowisk odpadów oraz wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się nadzorem środowiskowym i tworzeniem ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Istotnym punktem POLECO była oferta kierowana do przedstawicieli szeroko rozumianego przemysłu i biznesu. Z myślą o nich wystawcy zaprezentowali nowoczesne kontenery, pojemniki na odpady, prasy i belownice, niszczarki, a także technologie umożliwiające monitorowanie i zarządzanie flotami pojazdów.

Otoczenie prawne, ekonomiczne i społeczne wokół zagadnień ochrony środowiska ulega ciągłym zmianom, nie omijając oczywiście gospodarki odpadami. Jednym z tego przejawów jest tocząca się w Polsce już od kilku lat debata nad wprowadzeniem systemu kaucyjno-depozytowego na opakowania po napojach. W odpowiedzi na to wystawcy POLECO pokazali gotową odpowiedź – szeroką ofertę butelkomatów i recyklomatów służących do zbiórki takich opakowań. Istotną rolę podczas targów odegrały również organizacje odzysku, które licznie zaprezentowały się w pawilonach MTP.

Niejako spięciem bogatej oferty targów POLECO 2022 była Idea 3W, zaprezentowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To inicjatywa, mająca na celu wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i efektywniejsze wykorzystywanie strategicznych zasobów przyszłości, a więc wody, wodoru i węgla. Idea ta może stać się odpowiedzią na największe współczesne wyzwania, z którymi mierzy się dziś świat – zmiany klimatyczne, energetyczne kryzysy czy dostępność wody pitnej.

POLECO 2022 – przegląd dobrych praktyk dla ochrony środowiska

Nowości POLECO 2022, które trzeba było zobaczyć

Targom POLECO zawsze towarzyszą nowości produktowe i usługowe. Nie inaczej było w tym roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Firma Agro Sieć Maszyny zaprezentowała nową gamę ciągników kompaktowych John Deere. Z szeroką propozycją wynajmu maszyn komunalnych do utrzymania terenów zieleni, prac zimowych czy utrzymania czystości dróg można było zapoznać się na stoisku firmy AGRO SHARING.

Devisioner – firma kierująca swoją ofertę do użytkowników poprzez serwis SuperTraktor.pl – zaprezentowała dwa nowe ciągniki marki TYM/Branson. PRONAR pokazał natomiast gościom targowym dwie nowości – mobilny przesiewacz bębnowy MPB 18,47G przeznaczony do przesiewania ziemi, odpadów komunalnych oraz bio, a także rozdrabniacz wolnoobrotowy MRW 2.75H lub 2.75G, przeznaczony do wstępnego przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów: budowlanych, gruzu, pozostałości wycinki drzew i korzeni, materiałów wielkogabarytowych czy aluminium.

Garden Spot, który jest producentem modułów Pixel Garden, służących do budowy ogrodów wertykalnych, pokazał podczas POLECO 2022 wydajny system przelewowy, który zapewnia efektywne nawadnianie roślin przede wszystkim w przestrzeniach komercyjnych, obiektach użyteczności publicznej, ale też w domach prywatnych.

Nowość zaprezentowała firma ARBENA – to hala tunelowa o szerokości 24 m. Z kolei firma EDZ pokazała system ułatwiający pracę z BDO, a HSM – automatyczną belownicę kanałową HSM VK 4812 P w wersji outdoor. Firma Posiadalo pochwaliła się wodoprzepuszczalną kostką WATERFLOW, a POM Augustów – szczotką zapewniającą wysoką dokładność zamiatania. Firma SMG zaprezentowała z kolei system czyszczenia nawierzchni poliuretanowych wraz z jednostką oczyszczającą wodę. Z nowością na POLECO wystąpiła także firma ARTechnic, która zaprezentowała najnowszą niszczarkę przemysłową Intimus z serii SmartShred. Model 16.50 - to wydajna niszczarka dokumentów wyposażona w wygodny stół podawczy oraz w przenośnik taśmowy płynnie podający dokumenty do mechanizmu tnącego.

Złote Medale POLECO 2022

Jak co roku przyznano podczas POLECO Złote Medale Grupy MTP dla najbardziej innowacyjnych produktów i usług:

 • Przerzucarka do pryzm kompostowych BACKHUS A 38AGREX-ECO Sp. z o.o. (producent - Eggersmann GmbH).
 • Idea 3W (Bank Gospodarstwa Krajowego).
 • ION ART - technologia selektywnego oczyszczania wód powierzchniowych (ART STREFA Witold Skorulski).
 • Kompleksowy System Fotowoltaiczny S-F EKO-SOLAR: koncepcja – projekt – dobór komponentów i urządzeń – konfiguracja – wykonanie (EKO-SOLAR sp. z o.o.).
 • Moduł Komunalny Globtrak (GLOBTRAK Polska Sp. z o.o.).
 • Organiczny środek poprawiający właściwości gleby Ole!komp (ROWAJ Sp. z o.o.).
 • Recomat SMART RVM (R3 POLSKA Sp. z o.o.).
 • Rozrywarka do bel firmy Matthiessen AGREX-ECO Sp. z o.o. (producent - Matthiessen Lagertechnik GmbH).
 • Samojezdny odkurzacz elektryczny Glutton APRIVA Sp. z o.o. Sp. k. (producent - Glutton® Cleaning Machines division of Lange Christian SA).
 • Separator Balistyczny (PROTECHNIKA Sp. z o.o. Sp. k.).
 • SiCompact 2020 Kompaktowy moduł XL SiDrop (Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., producent - Sielaff GmbH & Co. KG). 

POLECO 2022 – przegląd dobrych praktyk dla ochrony środowiska

Konferencje podczas POLECO 2022

Stabilne finansowanie w niestabilnych czasach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował konferencję „NFOŚiGW: Stabilne finansowanie ekorozwoju Polski w niestabilnych czasach”. To odbywające się na scenie w Alei Lipowej MTP wydarzenie prowadzili i moderowali zastępcy prezesa zarządu NFOŚiGW: Paweł Mirowski, Dominik Bąk oraz Sławomir Mazurek.

Dyskutowali oni ze swoimi gośćmi o czterech istotnych kwestiach: czystym powietrzu i ciepłym mieszkaniu, jako strategicznym planie dla Polski, o głównych wyzwaniach w transformacji polskiej energetyki i ciepłownictwa, o zmianach klimatu i deficycie wody, a także o spalaniu i fermentacji, jako sposobach na rozwiązywanie problemów klimatycznych bez drenowania kieszeni Polaków.

Zeroemisyjny transport – szansa czy zagrożenie?

Zorganizowana przez Grupę MTP konferencja „Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse” poruszyła tematy związane z wymogami prawnymi, niezbędną infrastrukturą, a także finasowaniem produkcji paliw alternatywnych, w tym coraz głośniej omawianego w publicznej dyskusji wodoru.

W kilku profesjonalnych debatach udział wzięli eksperci, praktycy, prawnicy oraz przedstawiciele samorządów i firm dostarczających rozwiązania z zakresu transportu nisko- i zeroemisyjnego. Mówili oni o najnowszych rozwiązaniach niskoemisyjnych w sektorze usług komunalnych, o pespektywach rozwoju transportu zeroemisyjnego, a także o potencjale „zielonego” wodoru, jako paliwa, które ma coraz większe szanse na szerokie zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, w tym w transporcie.

Porozmawiajmy o… dobrych praktykach odpadowych

Jak powinien być zbudowany system gospodarki odpadami, aby osiągać najlepsze wyniki? Jakie dobre praktyki w tym zakresie sprawnie funkcjonują w naszym kraju? Na czym polega holistyczne zarządzanie odpadami? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” zorganizowanej wspólnie przez TOMRA Systems ASA, Plastics Europe Polska, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Grupę MTP. Przez trzy targowe dni, w niestandardowej formule sprzyjającej aktywnej dyskusji, eksperci pokazywali i rozmawiali o najlepszych praktykach w branży odpadowej.

TOMRA i TOMRA Talks zaprezentowały model zależnych od siebie narzędzi, które mają ułatwić przejście naszej gospodarki z systemu linearnego na cyrkularny. Podczas branżowej debaty rozmawiano m.in. o selektywnej zbiórce różnych frakcji odpadów komunalnych, systemach kaucyjno-depozytowych, a także o sortowaniu odpadów zmieszanych. Przedstawiciele Plastics Europe Polska omówili najświeższe informacje rynku tworzyw sztucznych i wskazali rozwiązania, które działają w praktyce oraz skutkują wzrostem poziomów recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, w tym opakowań.

Na dyskusję pod hasłem „Gospodarka surowcami wtórnymi” zaprosił Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Tutaj uczestnicy mówili m.in. o zwiększaniu świadomości społecznej, zrównoważonym rozwoju i prowadzeniu gospodarki opartej na recyklingu poprzez odzysk surowców z odpadów, o możliwościach rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, w tym odzysku i zagospodarowania metali. 

O tym, jak ważny w naszej gospodarce jest ołów dyskutowali przedstawiciele Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Przytoczyli oni dobre przykłady odzysku surowców z odpadów w tym metali krytycznych, takich jak aluminium czy ołów, które mają ogromne znaczenie dla gospodarki nie tylko polskiej, ale i całej Unii Europejskiej.

Podczas targów POLECO 2022 odbyły się także:

 • Konferencja “Nie ma odpadów są tylko surowce” zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway.
 • Forum Energii i Recyklingu zorganizowane przez redakcję miesięcznika „Energia i Recykling”.
 • Konferencja „Klimat i środowisko” zorganizowana przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
 • Konferencja „Natura i kultura” zorganizowana przez Fundację Zakłady Kórnickie.
 • Fireside chat „Idea 3W kluczem do sukcesu” zorganizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Prelekcja „Bio-LNG. Technologia do wytwarzania bioLNG. Umowy kupna bioLNG i certyfikatów redukcji emisji CO2” zorganizowana przez firmę Nahtec.
 • Prelekcje „Wielowarstwowa biodegradowalna folia do ściółkowania upraw” oraz „Lekkie kruszywo kompozytowe i technologia jego wytwarzania” zorganizowane przez Politechnikę Częstochowską.
 • Prelekcja „Kostka lepsza niż asfalt – ekologiczna nawierzchnia WATERFLOW korzystna dla miast” zorganizowana przez firmę Posiadalo.
 • Prelekcja „Redukcja Lotnych Związków Organicznych” zorganizowana przez firmę Katalizator.
 • Spotkania „Inspiracje ICT – nowe technologie i źródła finansowania” zorganizowane przez Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny.
 • Spotkanie z ekspertami Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska zorganizowane przez Polską Strefę Inwestycji Wielkopolska.

 Szczegółowe informacje na temat targów POLECO dostępne są TUTAJ>>

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

www.poleco.pl

Artykuł został dodany przez firmę

Grupa MTP

Wierzymy w potęgę spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od blisko 100 lat łącząc ze sobą ludzi z całego świata. Cenimy kompetencje, stąd w naszym portfolio jest aż 100 imprez targowych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.