Artykuł Dodaj artykuł

Systemy wizyjne w logistyce

Systemy kontroli wizyjnej to często spotykane rozwiązanie automatyzujące pracę w obszarze produkcji. Tymczasem systemy wizyjne mogą być również ułatwiać i przyśpieszać wiele zadań realizowanych w magazynie. Dowiedz się więcej o praktycznym zastosowaniu systemów wizyjnych w logistyce.

Systemy wizyjne w logistyce

Systemy kontroli wizyjnej to często spotykane rozwiązanie automatyzujące pracę w obszarze produkcji. Tymczasem systemy wizyjne mogą być również ułatwiać i przyśpieszać wiele zadań realizowanych w magazynie. Dowiedz się więcej o praktycznym zastosowaniu systemów wizyjnych w logistyce.

Zastosowania systemów wizyjnych w logistyce

Systemy wizyjne w branży logistycznej mają zastosowanie w takich procesach jak odczyt kodów kreskowych, wymiarowanie produktów oraz różnego rodzaju inspekcje dotyczące towarów i opakowań, sprawdzające zgodność towaru z wytycznymi czy normami.

Rozwiązania manualne a automatyczne w procesach logistycznych

Każdy z tych procesów może być wykonywany ręcznie przez operatora lub automatycznie dzięki np. systemowi wizyjnemu.

W przypadku rozwiązań ręcznych operator sprawdza każdy produkt za pomocą urządzenia np. odczytuje kod kreskowy czytnikiem lub sprawdza miarką wymiary produktu. Rozwiązanie takie wymaga czasu oraz bywa obarczone błędem ludzkim.

Systemy wizyjne mogą współpracować z operatorem lub działać automatycznie na różnego rodzaju przenośnikach magazynowych.

W przypadku rozwiązań półautomatycznych, operator umieszcza produkt na stanowisku posiadającym zamontowany system wizyjny. Kamera dokonuje odczytu kodu kreskowego, wymiarów produktu lub inspekcji dla założonych kryteriów. Wpływa to zarówno na zwiększenie wydajności operatora, jak i uniknięcie losowych błędów.

Jeśli magazyn jest zautomatyzowany i występują w nim przenośniki, jest możliwa pełna automatyzacja procesów odczytu. Tutaj często system wizyjny wykazuje przewagę nad innymi sposobami odczytu np. laserowym, ponieważ radzi sobie z trudno dostępnymi etykietami.

Wdrożenie systemu wizyjnego – zakres i korzyści

Systemy wizyjne usprawniają pracę nawet w bardzo prostych procesach manualnych.

Zazwyczaj wdrożenie systemu wizyjnego opiera się o:

  • zastąpienie niektórych istniejących w procesie rozwiązań manualnych, rozwiązaniami opartymi o kamerę
  • montaż przenośnika rolkowego czy taśmowego po to, żeby w szybszy sposób procesować przesyłki
  • ewentualne przystosowanie oprogramowania magazynowego do pobierania i przetwarzania informacji

Korzyści z zastosowań systemów wizyjnych to:

  • odciążenie pracowników od nużących, powtarzalnych prac np. odczytu kodów czytnikiem, wymiarowania
  • zmniejszenie liczby błędów i optymalizacja czasu pracy np. błędy przy niedokładnym ręcznym wymiarowaniu i czas potrzebny na wprowadzenie poprawek
  • zwiększenie wydajności pracowników w przypadku stanowisk pół-automatycznych
  • zwiększenie niezawodności systemów przy odczycie automatycznym np. w porównaniu z technologią laserową

Można więc zacząć od bardzo prostych procesów i w stosunkowo niedrogi sposób usprawnić jakość albo wydajność naszego procesu. Warto również sprawdzić procesy już zautomatyzowane, czy zastosowanie systemu wizyjnego może przynieść dodatkowe korzyści.

Wdrożenie systemu wizyjnego – jak zacząć

Jeśli chcemy zautomatyzować procesy magazynowe z pomocą systemu wizyjnego, potrzebna będzie analiza obecnego procesu, występujących w nim problemów i możliwych rozwiązań. Taką konsultację można przeprowadzić z integratorem systemów wizyjnych, który dzięki doświadczeniu we wdrożeniach, nakieruje na co należy zwrócić szczególną uwagę. Warto również przetestować zaprojektowane przez wykonawcę rozwiązanie oraz wyliczyć potencjalny zwrot z inwestycji, który ułatwi podjęcie decyzji. 

Artykuł sponsorowany