opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 268
Data wydania: 2017-12-11
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119481-9


Wersja papierowa: 74,00 PLN

Data wydania:

11-12-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko w ostatnim etapie cyklu życia na szczęście odeszło do lamusa. Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość. W odniesieniu do metod postępowania z już wytworzonymi odpadami preferowany jest recykling, potem odzysk energii, a na końcu dla odpadów, których nie da się wykorzystać przemysłowo – unieszkodliwianie np. przez deponowanie na składowiskach.

Niniejsza książka podejmuje szereg aktualnych tematów związanych z coraz istotniejszym zagadnieniem ekologii opakowań w całym cyklu ich życia. W szczególności uwzględnia:

  • terminologię dotyczącą ochrony środowiska w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE,
  • zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań,
  • praktyczne przykłady oceny cyklu życia (LCA) dla wybranych grup opakowań oraz wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint).

Prezentuje ponadto kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego i omawia zasady projektowania oraz oznakowywania opakowań z uwzględnieniem ochrony środowiska. Pomyślana jest więc jako kompendium wiedzy o ekologicznych aspektach projektowania, produkcji oraz cyklu życia opakowań.

Skierowana jest do studentów takich kierunków jak: towaroznawstwo, technologia żywności, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska oraz zarządzanie i marketing. Zainteresuje również przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, gospodarkę opakowaniową, logistykę, zarządzanie oraz planowanie i rozwój.

Spis treści: 

1. Wstęp

2. Funkcje i rola opakowań w gospodarce rynkowej

2.1. Podstawowe definicje dotyczące dziedziny opakowań oraz wybrane przykłady

2.2. Cykl życia opakowań

2.3. Rola opakowań w cyklu ich życia

2.3.1. Funkcja ochronna

2.3.2 Funkcja promocyjno-marketingowa

2.3.3. Funkcja logistyczna

2.3.4. Funkcja informacyjna

2.3.5. Funkcja użytkowa

2.3.6. Funkcja sozologiczna

2.4. Funkcja sozologiczna a inne funkcje

2.5. Wpływ opakowań na środowisko

3. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE

3.1. Regulacje prawne UE

3.2. Ograniczenia w zużyciu lekkich toreb handlowych z tworzyw polimerowych

3.3. Propozycje nowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w ramach unijnego modelu gospodarki w obiegu zamkniętym

3.4. Krajowy system prawny

3.5. Odpowiedzialność przedsiębiorców za odpady opakowaniowe

3.6. Wymagania dotyczące opakowań określone w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

3.7. Ocena zgodności opakowań z wymaganiami przy użyciu norm zharmonizowanych

3.7.1. Procedury oceny

3.7.2. Zapobieganie powstawaniu odpadów przez redukcję „u źródła”

3.7.3. Ograniczenie w opakowaniach zawartości metali ciężkich oraz substancji niebezpiecznych dla środowiska

3.7.4. Wymagania dotyczące wielokrotnego użytku

3.7.5. Kryteria przydatności do recyklingu materiałowego

3.7.6. Kryteria przydatności do odzysku energii

3.7.7. Kryteria przydatności do biodegradacji i kompostowania

4. Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań

4.1. Metoda LCA

4.2. Wykorzystanie LCA do badania wskaźników emisji CO2

4.3. Przykłady badań LCA dla wybranych opakowań

4.3.1. Metodyka badań

4.3.2. Badania toreb handlowych

4.3.3. Badania butelek z PET

4.3.4. Badania termoformowanych opakowań jednostkowych z różnych tworzyw polimerowych

4.3.5. Badania opakowań transportowych

5. Zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań

5.1. Model oceny zrównoważonego rozwoju dla opakowań

5.2. Aspekty środowiskowe

5.3. Aspekty społeczne

5.4. Aspekty ekonomiczne

5.5. Opakowania zrównoważone – więcej niż stanowi prawo

6. Kierunki produkcji opakowań związane z ochroną środowiska

6.1. Materiały opakowaniowe nowej generacji

6.2. Biotworzywa

6.3. Biodegradacja tworzyw polimerowych

6.4. Biodegradowalne tworzywa polimerowe

6.5. Certyfikacja opakowań kompostowalnych

6.6. Opakowania kompostowalne na światowych sportowych imprezach masowych

6.7. Niebiodegradowalne konwencjonalne tworzywa polimerowe z surowców odnawialnych

6.8. Certyfikacja opakowań zawierających surowce odnawialne

6.9. Perspektywy rozwoju rynku opakowań z biotworzyw w Polsce

6.10. Opakowania z udziałem surowców z recyklingu materiałowego

7. Model gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym

7.1. Zamknięty obieg opakowań

7.2. Odpowiedzialność przedsiębiorców

7.3. Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów

7.4. Projektowanie opakowań pod kątem recyklingu

7.5. Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych

7.5.1. Sieć odbioru odpadów organizowana w ramach systemów gminnych

7.5.2. Instrumenty prawne i ekonomiczne pozwalające na finansowanie selektywnego zbierania oraz segregacji odpadów

7.5.3. Prawne wymagania w zakresie przydatności do recyklingu

7.5.4. Wiedza oraz wysoki poziom świadomości mieszkańców oraz przedsiębiorców

7.5.5. Zaplecze techniczne do segregacji odpadów

7.5.6. Technologie recyklingu

8. Ekomarketing

8.1. Zielony marketing poprzez opakowanie

8.2. Wprowadzanie w błąd klientów na przykładzie toreb handlowych z udziałem degradantów

8.3. Greenwashing

8.4. Drugie życie opakowań

9. Znakowanie opakowań związane z ochroną środowiska

9.1. Funkcje znaków i symboli graficznych umieszczanych na opakowaniach

9.2. Znaki związane z wymaganiami ochrony środowiska

9.3. Znaki identyfikujące materiał opakowania

9.4. Znaki potwierdzające spełnienie określonych wymagań lub kryteriów związanych z ochroną środowiska

9.4.1. Znaki przydatności do recyklingu materiałowego

9.4.2. Znaki przydatności do recyklingu organicznego – kompostowania

9.4.3. Znaki dla opakowań wielokrotnego użytku

9.4.4. Znaki potwierdzające zawartość surowców odnawialnych

9.4.5. Znak redukcji CO2

9.5. Znaki określające zawartość w opakowaniu surowców z recyklingu

9.6. Znaki przynależności do systemu organizacyjno-prawnego związanego z gospodarką odpadami opakowaniowymi

9.7. Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu

9.8. Inne znaki, w tym stosowane przez przedsiębiorców

10. Podsumowanie

Bibliografia

Skróty użyte w tekście

Spis tabel

Spis rysunków

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty