opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Innowacje w opakowaniach żywności i napojów

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 404
Data wydania: 2015-06-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-118354-7


Wersja papierowa: 79,00 PLN

Data wydania:

08-06-2015

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Produkcja opakowań to aktualnie bardzo istotna gałąź przemysłu o zasięgu globalnym. Na jej dynamiczny rozwój wpływają w dużej mierze nowe rozwiązania technologiczne w zakresie opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych.

W publikacji zostały omówione główne tendencje oraz innowacje obserwowane na międzynarodowym rynku opakowań produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu. Zaprezentowano w niej innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in. rynku opakowań giętkich, aktywnych systemów opakowań, produkcji materiałów z biotworzyw. Wskazano także trendy w przemyśle metalowych i tekturowych opakowań żywności i napojów. Czytelnicy dowiedzą się jak w praktyce sprawdzają się systemy uwalniania pary wodnej, torebki stojące, opakowania z atmosferą modyfikowaną, farby termochromatyczne, czy też folie holograficzne.

Jest szczególnie polecana pracownikom odpowiedzialnym za produkcję i rozwój w takich dziedzinach jak przetwórstwo tworzyw sztucznych, papieru, metali, materiałów opartych o odnawialne źródła.

Publikacja ta to także doskonałe źródło wiedzy dla studentów i pracowników naukowych kierunków technicznych i ekonomicznych, którzy specjalizują się w szeroko pojętym opakowalnictwie żywności.

Autor przekładu: Maciej Baranowski, na zlecenie WITKOM Witold Sikorski.

Spis treści:

1. Obecna sytuacja oraz innowacyjne trendy na rynku opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

1.1. Wprowadzenie

1.2. Działania na rzecz zmniejszania masy opakowań, ograniczenia zużycia materiału oraz recyklingu i zagospodarowania odpadów

1.3. Rynek opakowań giętkich

1.4. Opakowania aktywne i inteligentne

1.5. Rynek opakowań z biotworzyw

1.6. Rozwój rynku politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z recyklingu

1.7. Wysokofunkcjonalne dodatki, materiały i powłoki barierowe

1.8. Obecna sytuacja na rynku opakowań szklanych, tworzywowych i metalowych

1.9. Innowacje w opakowaniach papierowych i tekturowych

1.10. Obrazy holograficzne

1.11. Nanotechnologia

1.12. Technologie konsumpcyjne, sprzedaż detaliczna online i sieci społecznościowe

11.3. Źródła

2. Opakowania z atmosferą modyfikowaną oraz inne systemy aktywnych opakowań żywności, napojów i produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

2.1. Wprowadzenie

2.2. Rozwój opakowań z atmosferą modyfikowaną (MAP)

2.3. Zastosowania opakowań z atmosferą modyfikowaną

2.4. Wybór materiałów i rodzajów opakowań

2.5. Proces pakowania i aspekty jakościowe

2.6. Przyszłe trendy

2.7. Dodatkowe informacje

2.8. Źródła

3. Wzbogacanie doświadczeń konsumentów związanych z marką oraz jej bezpieczeństwem poprzez sprytne i inteligentne opakowania żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

3.1. Wprowadzenie

3.2. Integrowanie inteligencji z etykietami i opakowaniami

3.3. Opakowania inteligentne: integracja z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi i smartfonami

3.4. Sprytne etykiety i ich stosowanie przy potwierdzaniu autentyczności oraz informowaniu o bezpieczeństwie produktu

3.5. Wnioski

3.6. Źródła

4. Rozwój materiałów z klasycznych tworzyw sztucznych oraz systemów recyklingu opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

4.1. Wprowadzenie

4.2. Najważniejsze rodzaje ropopochodnych materiałów z tworzyw sztucznych stosowane w opakowaniach żywności, napojów i innych towarów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

4.3. Polimery barierowe i technologia ich wytwarzania

4.4. Systemy pochłaniające

4.5. Środki nukleujące i klaryfikujące

4.6. Dodatki i powłoki przeciwdrobnoustrojowe

4.7. Opakowania aktywne i inteligentne

4.8. Opakowania sztywne

4.9. Opakowania giętkie

4.10. Opakowania zrównoważone

4.11. Recykling opakowań z tworzyw sztucznych

4.12. Źródła dalszych informacji

4.13. Źródła

5. Rozwój produkcji materiałów z biotworzyw do pakowania żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

5.1. Wprowadzenie

5.2. Definicja i uzasadnienie stosowania biotworzyw

5.3. Klasyfikacja biotworzyw

5.4. Biodegradowalność, kompostowalność i fermentacja beztlenowa

5.5. Najważniejsze typy biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw wykorzystywanych do opakowań

5.6. Przetwarzanie biodegradowalnych tworzyw sztucznych

5.7. Najważniejsze zastosowania biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw w opakowaniach

5.8. Tworzywa biopochodne

5.9. Biopochodne polimery wykorzystywane w opakowaniach

5.10. Przykłady wprowadzania materiałów biopochodnych na rynki opakowaniowe

5.11. Wątpliwości dotyczące tworzyw biopochodnych

5.12. Dodatkowe informacje

5.13. Źródła

6. Innowacje i trendy w przemyśle metalowych opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

6.1. Wprowadzenie

6.2. Rozwój technologii produkcyjnych

6.3. Osiągnięcia w zabezpieczeniach i dekoracji

6.4. Rozwój nowych produktów

6.5. Przyszłe trendy

6.6. Wnioski

6.7. Źródła

7. Innowacje i osiągnięcia w przemyśle opakowań z papieru i tektury do żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

7.1. Wprowadzenie

7.2. Optymalizacja projektu opakowania

7.3. Komunikacja marki za pośrednictwem opakowania

7.4. Zadowolenie konsumenta, integralność opakowania, autentyczność marki i opakowania ekologiczne

7.5. Inne innowacje w opakowaniach z papieru i tektury

7.6. Źródła

8. Międzynarodowe ramy prawne dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju w kontekście opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

8.1. Wprowadzenie

8.2. Europejskie ramy prawne związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem

8.3. Północnoamerykańskie ramy prawne dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju

8.4. Ramy prawne dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju w rejonie

Azji i Pacyfiku

8.5. Przyszłe trendy i wnioski

8.6. Źródła

9. Nanotechnologia a opakowania żywności i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

9.1. Wprowadzenie

9.2. Stan prawny nanotechnologii

9.3. Problemy i obawy związane z nanotechnologia

9.4. Produkty wykorzystujące nanotechnologię w przyszłości

9.5. Przyszłe trendy

9.6. Wnioski

9.7. Źródła

10. Osiągnięcia w zakresie opakowań sprytnych i interaktywnych wzbogacające komunikację opakowanie - użytkownik

10.1. Wprowadzenie

10.2. Sprytne opakowania - lepsza komunikacja bezpośrednio przez opakowanie

10.3. Opakowania interaktywne - lepsza komunikacja dzięki łączności przez Internet

10.4. Technologia przyszłości i trendy społecznościowe mające wpływ na wyróżnianie marki i kontakt z konsumentem

10.5. Wnioski

10.6. Źródła

11. Przyszłość: globalne trendy i analiza międzynarodowego rynku opakowań w związku z tempem przyjmowania się innowacji opakowaniowych i prawdopodobnych zmian w materiałach

11.1. Wprowadzenie

11.2. Rynek opakowań konsumenckich i rywalizacja opakowań szklanych z tworzywowymi

11.3. Rynek opakowań giętkich

11.4. Osiągnięcia dotyczące opakowań aktywnych i inteligentnych

11.5. Przegląd rynku biotworzyw

11.6. Materiały biodegradowalne i kompostowalne

11.7. Materiały PET z recyklingu - rynek w następnej dekadzie

11.8. Światowe osiągnięcia w produkcji PET

11.9. Rozwój recyklingu i wykorzystanie zasobów odpadowych

11.10. Opakowania metalowe

11.11. Rynek papieru i tektury

11.12. Globalizacja możliwości biznesowych, innowacji i rynków światowych

11.13. Wnioski: trendy rynkowe i zużycie najważniejszych materiałów opakowaniowych do roku 2020

11.14. Źródła

Skorowidz

Brak załączników
Brak prenumeraty