Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Innowacje w opakowaniach żywności i napojów

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 404
Data wydania: 2015-06-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-118354-7


Wersja papierowa: 79,00 PLN

Data wydania:

08-06-2015

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Produkcja opakowań to aktualnie bardzo istotna gałąź przemysłu o zasięgu globalnym. Na jej dynamiczny rozwój wpływają w dużej mierze nowe rozwiązania technologiczne w zakresie opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych.

W publikacji zostały omówione główne tendencje oraz innowacje obserwowane na międzynarodowym rynku opakowań produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu. Zaprezentowano w niej innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in. rynku opakowań giętkich, aktywnych systemów opakowań, produkcji materiałów z biotworzyw. Wskazano także trendy w przemyśle metalowych i tekturowych opakowań żywności i napojów. Czytelnicy dowiedzą się jak w praktyce sprawdzają się systemy uwalniania pary wodnej, torebki stojące, opakowania z atmosferą modyfikowaną, farby termochromatyczne, czy też folie holograficzne.

Jest szczególnie polecana pracownikom odpowiedzialnym za produkcję i rozwój w takich dziedzinach jak przetwórstwo tworzyw sztucznych, papieru, metali, materiałów opartych o odnawialne źródła.

Publikacja ta to także doskonałe źródło wiedzy dla studentów i pracowników naukowych kierunków technicznych i ekonomicznych, którzy specjalizują się w szeroko pojętym opakowalnictwie żywności.

Autor przekładu: Maciej Baranowski, na zlecenie WITKOM Witold Sikorski.

Spis treści:

1. Obecna sytuacja oraz innowacyjne trendy na rynku opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

1.1. Wprowadzenie

1.2. Działania na rzecz zmniejszania masy opakowań, ograniczenia zużycia materiału oraz recyklingu i zagospodarowania odpadów

1.3. Rynek opakowań giętkich

1.4. Opakowania aktywne i inteligentne

1.5. Rynek opakowań z biotworzyw

1.6. Rozwój rynku politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z recyklingu

1.7. Wysokofunkcjonalne dodatki, materiały i powłoki barierowe

1.8. Obecna sytuacja na rynku opakowań szklanych, tworzywowych i metalowych

1.9. Innowacje w opakowaniach papierowych i tekturowych

1.10. Obrazy holograficzne

1.11. Nanotechnologia

1.12. Technologie konsumpcyjne, sprzedaż detaliczna online i sieci społecznościowe

11.3. Źródła

2. Opakowania z atmosferą modyfikowaną oraz inne systemy aktywnych opakowań żywności, napojów i produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

2.1. Wprowadzenie

2.2. Rozwój opakowań z atmosferą modyfikowaną (MAP)

2.3. Zastosowania opakowań z atmosferą modyfikowaną

2.4. Wybór materiałów i rodzajów opakowań

2.5. Proces pakowania i aspekty jakościowe

2.6. Przyszłe trendy

2.7. Dodatkowe informacje

2.8. Źródła

3. Wzbogacanie doświadczeń konsumentów związanych z marką oraz jej bezpieczeństwem poprzez sprytne i inteligentne opakowania żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

3.1. Wprowadzenie

3.2. Integrowanie inteligencji z etykietami i opakowaniami

3.3. Opakowania inteligentne: integracja z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi i smartfonami

3.4. Sprytne etykiety i ich stosowanie przy potwierdzaniu autentyczności oraz informowaniu o bezpieczeństwie produktu

3.5. Wnioski

3.6. Źródła

4. Rozwój materiałów z klasycznych tworzyw sztucznych oraz systemów recyklingu opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

4.1. Wprowadzenie

4.2. Najważniejsze rodzaje ropopochodnych materiałów z tworzyw sztucznych stosowane w opakowaniach żywności, napojów i innych towarów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

4.3. Polimery barierowe i technologia ich wytwarzania

4.4. Systemy pochłaniające

4.5. Środki nukleujące i klaryfikujące

4.6. Dodatki i powłoki przeciwdrobnoustrojowe

4.7. Opakowania aktywne i inteligentne

4.8. Opakowania sztywne

4.9. Opakowania giętkie

4.10. Opakowania zrównoważone

4.11. Recykling opakowań z tworzyw sztucznych

4.12. Źródła dalszych informacji

4.13. Źródła

5. Rozwój produkcji materiałów z biotworzyw do pakowania żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

5.1. Wprowadzenie

5.2. Definicja i uzasadnienie stosowania biotworzyw

5.3. Klasyfikacja biotworzyw

5.4. Biodegradowalność, kompostowalność i fermentacja beztlenowa

5.5. Najważniejsze typy biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw wykorzystywanych do opakowań

5.6. Przetwarzanie biodegradowalnych tworzyw sztucznych

5.7. Najważniejsze zastosowania biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw w opakowaniach

5.8. Tworzywa biopochodne

5.9. Biopochodne polimery wykorzystywane w opakowaniach

5.10. Przykłady wprowadzania materiałów biopochodnych na rynki opakowaniowe

5.11. Wątpliwości dotyczące tworzyw biopochodnych

5.12. Dodatkowe informacje

5.13. Źródła

6. Innowacje i trendy w przemyśle metalowych opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

6.1. Wprowadzenie

6.2. Rozwój technologii produkcyjnych

6.3. Osiągnięcia w zabezpieczeniach i dekoracji

6.4. Rozwój nowych produktów

6.5. Przyszłe trendy

6.6. Wnioski

6.7. Źródła

7. Innowacje i osiągnięcia w przemyśle opakowań z papieru i tektury do żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

7.1. Wprowadzenie

7.2. Optymalizacja projektu opakowania

7.3. Komunikacja marki za pośrednictwem opakowania

7.4. Zadowolenie konsumenta, integralność opakowania, autentyczność marki i opakowania ekologiczne

7.5. Inne innowacje w opakowaniach z papieru i tektury

7.6. Źródła

8. Międzynarodowe ramy prawne dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju w kontekście opakowań żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

8.1. Wprowadzenie

8.2. Europejskie ramy prawne związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem

8.3. Północnoamerykańskie ramy prawne dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju

8.4. Ramy prawne dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju w rejonie

Azji i Pacyfiku

8.5. Przyszłe trendy i wnioski

8.6. Źródła

9. Nanotechnologia a opakowania żywności i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

9.1. Wprowadzenie

9.2. Stan prawny nanotechnologii

9.3. Problemy i obawy związane z nanotechnologia

9.4. Produkty wykorzystujące nanotechnologię w przyszłości

9.5. Przyszłe trendy

9.6. Wnioski

9.7. Źródła

10. Osiągnięcia w zakresie opakowań sprytnych i interaktywnych wzbogacające komunikację opakowanie - użytkownik

10.1. Wprowadzenie

10.2. Sprytne opakowania - lepsza komunikacja bezpośrednio przez opakowanie

10.3. Opakowania interaktywne - lepsza komunikacja dzięki łączności przez Internet

10.4. Technologia przyszłości i trendy społecznościowe mające wpływ na wyróżnianie marki i kontakt z konsumentem

10.5. Wnioski

10.6. Źródła

11. Przyszłość: globalne trendy i analiza międzynarodowego rynku opakowań w związku z tempem przyjmowania się innowacji opakowaniowych i prawdopodobnych zmian w materiałach

11.1. Wprowadzenie

11.2. Rynek opakowań konsumenckich i rywalizacja opakowań szklanych z tworzywowymi

11.3. Rynek opakowań giętkich

11.4. Osiągnięcia dotyczące opakowań aktywnych i inteligentnych

11.5. Przegląd rynku biotworzyw

11.6. Materiały biodegradowalne i kompostowalne

11.7. Materiały PET z recyklingu - rynek w następnej dekadzie

11.8. Światowe osiągnięcia w produkcji PET

11.9. Rozwój recyklingu i wykorzystanie zasobów odpadowych

11.10. Opakowania metalowe

11.11. Rynek papieru i tektury

11.12. Globalizacja możliwości biznesowych, innowacji i rynków światowych

11.13. Wnioski: trendy rynkowe i zużycie najważniejszych materiałów opakowaniowych do roku 2020

11.14. Źródła

Skorowidz

Brak załączników
Brak prenumeraty