opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
chwilowo niedostępny

Technika opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 772
Data wydania: 2014-08-09
Typ: książka
Druk: nie
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-117845-1Data wydania:

09-08-2014

 

Niezbędne źródło wiedzy zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i stawiających pierwsze kroki w branży!

O opakowaniach wiemy, że muszą ładnie wyglądać, bo opakowanie przecież sprzedaje produkt. Tymczasem podstawowa funkcja opakowania to właściwa ochrona znajdującego się w nim produktu, a zapakować trzeba wszystko. Opakowania trzeba produkować wciąż nowe, gdyż są najczęściej jednorazowe. Ich wykorzystywanie wymaga wiedzy pozwalającej współpracować z technologami z poszczególnych segmentów gospodarki, z poligrafami, z fachowcami od logistyki.

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat opakowalnictwa – zarówno stan aktualny jak i perspektywy rozwoju przemysłu opakowań oraz problemów natury technologicznej i materiałowej. Są w niej omówione:

  • podstawy opakowalnictwa – aspekty społeczne i przepisy prawne dotyczące opakowań, funkcje opakowań, zagadnienia ochrony środowiska i marketing opakowań;
  • materiały i komponenty stosowane do produkcji opakowań (szkło, papier, metal) oraz nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie wykorzystujące materiały z tworzyw sztucznych, a także zamknięcia opakowań, kleje do opakowań;
  • procesy pakowania – maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie pakowania, w tym linie pakujące, oraz zagadnienia projektowania opakowań i techniki druku stosowane w ich produkcji.

Opakowalnictwo to różnorodny i bardzo złożony temat, na końcu każdego rozdziału zamieszczono więc odnośniki do dodatkowych źródeł informacji.

Książka jest uważana za swoistą "opakowaniową biblię" i ukaże się z inicjatywy i przy współudziale Polskiej Izby Opakowań.

Redaktorzy naukowi publikacji, Anne i Henry Emblem, są specjalistami w dziedzinie opakowalnictwa, są członkami Packaging Society będącego częścią Institute of Materials, Minerals and Mining w Londynie. Zespół autorski stanowią specjaliści zajmujący się poszczególnymi zagadnieniami opisanymi w książce. Są to zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy.

Spis treści:

Część I - Podstawy opakowalnictwa

1. Opakowalnictwo i społeczeństwo

1.1. Wstęp: zarys historii opakowalnictwa

1.2. Wydarzenia społeczne: zmiany wzorców konsumpcji i ich wpływ na opakowania

1.3. Rozwój biznesu: wpływ globalizacji i nowoczesny handel detaliczny

1.4. Rozmaite poziomy opakowań: pierwotny (podstawowy), wtórny (dodatkowy) i trzeciorzędowy

1.5. Wykorzystanie materiałów opakowaniowych i ich rozwój

1.6. Środowiskowa perspektywa: odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych

2. Opakowania w łańcuchu logistycznym

2.1. Wprowadzenie

2.2. Rozwój, budowa i współzależność segmentów globalnego łańcucha dostaw opakowań

2.3. Opakowanie jako sposób dostarczania rozwiązań efektywnych kosztowo

2.4. Wyzwania w łańcuchu dostaw

2.5. Istotność szkoleń

2.6. Źródła dodatkowych informacji i wskazówek

2.7. Bibliografia

3. Funkcje opakowań

3.1. Wprowadzenie

3.2. Zabezpieczenie

3.3. Ochrona produktu

3.4. Utrwalanie

3.5. Stosowanie opakowania do zapewniania wygody użytkowania

3.6. Opakowanie jako źródło informacji o produkcie

3.7. Opakowanie wspomagające sprzedaż

3.8. Podsumowanie

3.9. Źródła dodatkowych informacji i wskazówek

3.10. Bibliografia

4. Ustawodawstwo dotyczące opakowań

4.1. Wstęp

4.2. Akty legislacyjne dotyczące opakowalnictwa

4.3. Ustawodawstwo odnoszące się do jakości i bezpieczeństwa produktów podczas ich wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i stosowania

4.4. Akty legislacyjne dotyczące uczciwości w handlu

4.5. Akty prawne odnoszące się do ochrony środowiska przyrodniczego

4.6. Wymogi prawne w handlu zagranicznym

4.7. Źródła dodatkowych informacji

4.8. Rola związków zawodowych

4.9. Co jest prawnie wymagane, a co stanowi dobrą praktykę

4.10. Metody umożliwiające uzyskanie zgodności

4.11. Konsekwencje nieprzestrzegania ustawodawstwa

4.12. Źródła dodatkowych informacji i porad

4.13. Oświadczenie

5. Opakowalnictwo a zrównoważony rozwój

5.1. Wstęp: po co się trudzić?

5.2. Pojęcia podstawowe

5.3. Odpady

5.4. Zgodność z ustawodawstwem

5.5. Ponowne (wielokrotne) użycie i odzysk opakowań

5.6. Opakowania odpowiedzialne środowiskowo

5.7. Zgodność z dobrowolnymi umowami

5.8. Zaburzenie klimatu

5.9. Źródła dodatkowych informacji i porad

6. Opakowania i marketing

6.1. Wprowadzenie

6.2. Definicja marketingu

6.3. Rola marketingu

6.4. Wpływ marki i opakowania na promocję i reklamę produktów

6.5. Znakowanie i kompozycja marketingowa

6.6. Promocja marki

6.7. Znaczenie spójności komunikacji

6.8. Korzystanie z narzędzi i technik badania rynku w celu określenia potrzeb klientów

6.9. Źródła dodatkowych informacji


Część II - 
Materiały opakowaniowe i elementy opakowań

7. Opakowania szklane

7.1. Wstęp

7.2. Zalety i wady szkła jako materiału opakowaniowego

7.3. Produkcja szkła

7.4. Formowanie pojemników szklanych

7.5. Odprężanie

7.6. Uszlachetnianie

7.7. Kontrola opakowań

7.8. Tolerancje wymiarowe

7.9. Konstrukcja opakowań

7 10. Zdobienie i etykietowanie opakowań szklanych

7.11. Pozostałe procesy szklarskie

7.12. Źródła dodatkowych informacji i porad

8. Sztywne opakowania metalowe

8.1. Wprowadzenie do opakowań metalowych

8.2. Surowce

8.3. Wytwarzanie sztywnych opakowań metalowych

8.4. Zamknięcia metalowe

8.5. Porównanie kosztów wytwarzania: surowce i procesy kształtowania

8.6. Wymagania techniczne opakowań

8.7. Procesy zdobienia

8.8. Wpływ na środowisko przyrodnicze

8.9. Bibliografia

9. Opakowania z folii aluminiowej

9.1. Wprowadzenie

9.2. Przetwarzanie aluminium

9.3. Oczyszczanie (rafinacja)

9.4. Wytapianie

9.5. Produkcja folii aluminiowej

9.6. Wykańczanie folii, powłoki i lakiery

9.7. Drukowanie i wytłaczanie

9.8. Wykorzystanie folii aluminiowej do wytwarzania laminatów

9.9. Folie metalizowane aluminium

9.10. Zakończenie

9.11. Podziękowania

9.12. Źródła dodatkowych informacji i porad

10. Opakowania papierowe i tekturowe

10.1. Wstęp

10.2. Właściwości papieru i tektury

10.3. Surowce

10.4. Proces roztwarzania

10.5. Wstępna obróbka włókien w celu poprawy wydajności

10.6. Produkcja papieru i tektury

10.7. Procesy przetwarzania papieru (poniżej 250 g/m2)

10.8. Procesy przetwarzania tektury (ponad 250 g/m2)

10.9. Źródła dodatkowych informacji i porad

11. Opakowania z tektury falistej

11.1. Wstęp

11.2. Materiały do tektury falistej

11.3. Procesy wytwarzania tektury falistej

11.4. Wzory pudeł z tektury falistej

11.5. Zdobienie i nadrukowywanie na pudła z tektury falistej

11.6. Specjalna obróbka tektury

11.7. Testowanie materiałów i pojemników z tektury

11.8. Źródła dodatkowych informacji i porad

12. Podstawy chemii polimerów stosowanych w opakowalnictwie

12.1. Wprowadzenie

12.2. Podstawowe zasady polimeryzacji

12.3. Polimeryzacja addycyjna (łańcuchowa lub koordynacyjna) polimerów

12.4. Polimeryzacja kondensacyjna (stopniowa)

12.5. Kopolimeryzacja i polimeryzacja z sieciowaniem

12.6. Czynniki wpływające na charakterystykę polimerów

12.7. Źródła dodatkowych informacji i porad

13. Właściwości tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji materiałów opakowaniowych

13.1. Wstęp

13.2. Rynek tworzyw sztucznych

13.3. Właściwości tworzyw sztucznych i ich znaczenie w opakowalnictwie

13.4. Tworzywa sztuczne powszechnie stosowane w opakowalnictwie

13.5. Polimery specjalne stosowane w opakowalnictwie

13.6. Biopolimery

13.7. Wnioski/podsumowanie

13.8. Źródła dodatkowych informacji

14. Procesy produkcji materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

14.1. Wstęp

14.2. Wytłaczanie

14.3. Formowanie arkuszy i folii

14.4. Uszlachetnianie folii

14.5. Termoformowanie

14.6. Formowanie wtryskowe

14.7. Wtryskiwanie wielokomponentowe

14.8. Porównanie metody formowania wtryskowego i termoformowania

14.9. Formowanie z rozdmuchiwaniem

14.10. Aspekty środowiskowe związane z opakowaniami z tworzyw sztucznych

14.11. Źródła dodatkowych informacji

15. Zamknięcia opakowań

15.1. Wprowadzenie: rola zamknięć opakowań

15.2. Rodzaje zamknięć opakowań

15.3. Zamknięcia wciskane i nakładane

15.4. Zamknięcia gwintowane

15.5. Zakrywki z zaczepem

15.6. Zaciskane zamknięcie koronowe

15.7. Odrywane wieczka uszczelniające

15.8. Zamknięcia zabezpieczone

15.9. Opakowania bezpieczne dla dzieci

15.10. Zamknięcia dozujące i dawkujące

15.11. Testowanie funkcjonowania zamknięcia

15.12. Bibliografia i źródła dodatkowych informacji

16. Kleje do opakowań

16.1. Wprowadzenie

16.2. Kleje w opakowaniach

16.3. Teorie klejenia

16.4. Rodzaje klejów

16.5. Wybór odpowiedniego kleju

16.6. Metody aplikacji kleju

16.7. Ocena funkcjonowania kleju

16.8. Rozwiązywanie problemów z klejeniem

16.9. Podstawowa terminologia dotycząca klejów

16.10. Źródła dodatkowych informacji i porad

17. Etykiety do opakowań

17.1. Wstęp

17.2. Trendy w rozwoju etykiet

17.3. Etykiety samoprzylepne (wrażliwe na nacisk)

17.4. Jak producent etykiety podchodzi do pracy?

17.5. Mokry klej (etykiety gumowane)

17.6. Etykiety wtapiane

17.7. Termokurczliwe etykiety tulejowe

17.8. Wybór techniki druku

17.9. Specyfikacje etykiet

17.10. Co może pójść nie tak?

17.11. Rynek etykiet

17.12. Rewolucja cyfrowa

17.13. Wnioski i przyszłe trendy

17.14. Źródła dodatkowych informacji i porad


Część III - Procesy pakowania

18. Projektowanie i rozwój opakowań

18.1. Wstęp

18.2. Badania

18.3. Projekt koncepcyjny

18.4. Analiza przypadku: jogurt dla dzieci

18.5. Wnioski

18.6. Źródła dodatkowych informacji i porad

18.7. Literatura

 

19. Drukowanie opakowań

19.1. Wstęp

19.2. Światło i kolor

19.3. Opis barwy

19.4. Widzenie koloru

19.5. Addytywne i subtraktywne mieszanie barw

19.6. Inne czynniki wpływające na kolor

19.7. Druk kolorowy

19.8. Projektowanie grafiki, reprodukcje i przygotowanie

19.9. Opcje odbitek próbnych i proces zatwierdzania

19.10. Technologiczne aspekty procesu drukowania

19.11. Inne techniki stosowane w poligrafii

19.12. Kontrola jakości opakowań

19.13. Literatura

20. Maszyny pakujące i operacje na liniach pakujących

20.1. Wprowadzenie

20.2. Linia pakująca

20.3. Przygotowanie opakowań

20.4. Urządzenia napełniające i napełnianie

20.5. Zamykanie i zgrzewanie opakowań

20.6. Etykietowanie

20.7. Pakowanie do pudeł

20.8. Operacje formowania, napełniania i zamykania, pakowanie w systemie FFS

20.9. Owijanie produktów folią termokurczliwą i rozciągliwą

20.10. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP)

20.11. Inne maszyny owijające

20.12. Systemy kodowania

20.13. Wyposażenie na końcach linii pakujących

20.14. Jakościowe aspekty procesów pakowania

20.15. Rozwiązywanie problemów na linii pakującej

20.16. Źródła dodatkowych informacji i porad

21. Zarządzanie ryzykiem w opakowalnictwie

21.1. Wprowadzenie

21.2. Cykl życia opakowań w łańcuchu dostaw

21.3. Systemy warunków wstępnych oraz elementy kontrolne

21.4. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka

21.5. Normy (standardy techniczne) wykorzystywane w przemyśle

21.6. Literatura

Dane kontaktowe Autorów

Słownik terminów

Słownik angielsko-polski

Słownik polsko-angielski

Skorowidz

Brak załączników
Brak prenumeraty