Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży opakowań - sierpień 2019

09-09-2019, 02:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

- sierpień 2019

 

 

PN-EN 17085:2019-08 - wersja angielska

Data publikacji: 12-08-2019

Papier i tektura -- Procedury pobierania próbek papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę uzyskania reprezentatywnych próbek z partii papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu do badania w celu określenia, czy ich skład i jakość są zgodne z wymaganiami EN 643 i/lub innych specyfikacji.

W niniejszym dokumencie określono również położenie sond, gdy wykonywane są pomiary in situ.

Określono procedury pobierania próbek, które mają zastosowanie, gdy pobieranie próbek przeprowadza się w celu rozwiązania kwestii zgodności oraz, które mogą stanowić element dyskusji handlowej pomiędzy kupującym a sprzedawcą partii papieru i tektury przeznaczonej do recyklingu, w dowolnym punkcie łańcucha dostaw, w przypadku gdy procedury te nie zostały określone w umowie pomiędzy kupującym a sprzedawcą.

Niniejszy dokument nie jest specjalnie przeznaczony do rutynowej kontroli procesów lub jakości, ale opisane procedury mogą być wykorzystane do stworzenia podstawy porozumienia pomiędzy dostawcą a kupującym.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania, jeśli materiał nie jest przeznaczony do recyklingu.

Metoda ta nie jest przeznaczona do określania zmienności wewnątrz partii, jednak ogólne zasady pobierania próbek mogą być stosowane.

 

PN-EN 868-4:2017-03 - wersja polska

Data publikacji: 27-08-2019

Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 4: Torebki papierowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań i wartości dla torebek papierowych wytworzonych z papieru określonego w EN 868-3, stosowanych jako systemy bariery sterylnej i/lub systemy opakowaniowe, które mają na celu utrzymanie sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

 

PN-EN 868-6:2017-03 - wersja polska

Data publikacji: 27-08-2019

Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 6: Papier do niskotemperaturowych procesów sterylizacji -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań i wartości dla papieru stosowanego do wytwarzania wstępnie uformowanych systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych, które są przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską. Papier określony w niniejszej Normie Europejskiej przeznaczony jest do użytku w częściowym lub całkowitym wytwarzaniu torebek oraz opakowań formowanych i następnie wypełnianych oraz materiału zamykającego do tac. UWAGA 1 Papier określony w niniejszej części normy wieloczęściowej EN 868 jest odpowiedni do wytwarzania systemów bariery sterylnej do użytku w procesach sterylizacji tlenkiem etylenu, niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem lub za pomocą promieniowania jonizującego oraz do produkcji papieru powlekanego zgodnie z EN 868-7. UWAGA 2 Papier określony w EN 868-3 może być także użyty do tych procesów sterylizacji. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły