Artykuł Dodaj artykuł

Systemy magazynowe: bez pojemników ani rusz

Magazynowanie towarów to kluczowy element składowy procesu przepływu produktów pomiędzy poszczególnymi ogniwami współczesnej gospodarki.

Magazynowanie towarów to kluczowy element składowy procesu przepływu produktów pomiędzy poszczególnymi ogniwami współczesnej gospodarki. Zautomatyzowany system magazynowania w przedsiębiorstwie – jedna z najważniejszych części intralogistyki - to w istocie skomplikowane połączenie wielu systemów służących do sprawnej realizacji zadania, jakim jest przechowywanie i obsługa stanów magazynowych.

Systemy magazynowe

Systemy magazynowe – najlepsze rozwiązanie dla porządku przepływu procesów

Czy ktoś ze znanych Państwu osób lubi nieporządek i dobrze czuje się w warunkach niekontrolowanego chaosu? Nikt? To bardzo prawdopodobne. Bałagan oznacza nerwy, stracony czas, a w firmie – również pieniądze. To dlatego funkcjonalne i inteligentne systemy składowania w połączeniu z odpowiednią techniką magazynową są dzisiaj niezbędnym warunkiem sukcesu i ekonomicznej efektywności przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Tym istotniejszym, że firmy, które nie są w stanie dostarczyć produktu na czas, ryzykują utratę wizerunku, spadek konkurencyjności na rynku, a w wielu przypadkach również procesy o odszkodowanie.

Procesy magazynowania – omawiamy 4 fazy przy automatyzacji magazynu

Proces magazynowania można podzielić na 4 główne i występujące po sobie fazy: przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja i wydawanie.

Faza 1 - przyjęcie towaru w procesie magazynowania

Przyjęcie – czy to od zewnętrznego dostawcy, czy też odbywające się w ramach działań wewnętrznych firmy – powinno zostać potwierdzone weryfikacją zgodności towaru z dokumentacją; to bardzo ważne, ponieważ po potwierdzeniu przyjęcia towaru odpowiedzialność za niego ponosi magazyn. Do operacji realizowanych na tym etapie należą rozładunek, kontrola towaru oraz transport do strefy składowania;

Faza 2 - składowanie w procesie magazynowania

Składowanie – czyli ulokowanie materiałów w przestrzeni magazynowej – jest związane z posiadanym przez magazyn wyposażeniem technicznym. Zwykle odbywa się albo rzędowo - na regałach ustawionych rzędami równolegle do siebie - albo blokowo, gdy jednostki magazynowe umieszcza się jedna na drugiej. Przykładowe operacje składowania to załadowanie i rozładowanie regałów oraz przechowywanie w odpowiednich warunkach;

Faza 3 – kompletacja w procesie magazynowania

Kompletacja – może być realizowana zarówno w strefie składowania, jak i w specjalnie wydzielonej przestrzeni operacyjnej (strefie kompletacji). Może się odbywać według metody człowiek do towaru lub towar do człowieka, oznaczających (odpowiednio) kompletację odbywającą się w miejscu lokalizacji towaru lub przeniesienie towaru w zasięg ręki operatora przez odpowiednie zautomatyzowane urządzenia. Kluczowe operacje realizowane w tej fazie magazynowania to kontrola ilościowa i jakościowa oraz znakowanie.

Faza 4 – wydawanie w procesie magazynowania

Wydawanie – wewnętrzne lub zewnętrzne – to faza, w której towar opuszcza fizycznie magazyn. Realizowane w jej trakcie operacje to np. kontrola wydania oraz załadunek.

Magazyn magazynowi nierówny...

Magazyny różnią się od siebie pod wieloma względami:

  • konstrukcji,
  • funkcji,
  • metod składowania towarów itd.,

dlatego opracowano wiele różnorodnych wariantów tego systemu dla różnych obszarów zastosowań. Mówimy więc o typach magazynów otwartych, półotwartych, zamkniętych (pod względem konstrukcji); kontenerowych, celnych, dostawczych, produkcyjnych, rozdzielczych i przeładunkowych (funkcji); niskiego/ średniego/wysokiego składu w przedziałach, odpowiednio, do 4,2 m/4,2-7,2 m/7,2-25 m (rozmieszczenia towaru), a także ze stałym miejscem składowania, z wolnymi miejscami składowymi oraz z rozmieszczeniem według częstości pobierania.

W przypadku technik magazynowania często można też usłyszeć określenie „statyczne i dynamiczne składowanie”. W pierwszym przypadku towar jest dostarczany do miejsca przechowywania i z niego odbierany przez pracownika magazynowego; w drugim towar przemieszcza się automatycznie. Oba rodzaje technik wiążą się ściśle ze stopniem automatyzacji magazynu: przy zastosowaniu metody statycznej towar jest zwykle odbierany ręcznie i przechowywany w stałym miejscu magazynowym, co ułatwia ocenę dostępności danego produktu.

W systemie dynamicznym, stosowanym na ogół w dużych magazynach przepływowych i magazynach z systemem Shuttle, do przemieszczania towarów służą automatyczne urządzenia przenośnikowe. Zautomatyzowany dynamiczny system składowania skraca czas procesu roboczego, pozwala też na oszczędność miejsca i energii.

Wyposażenie magazynu – podstawowe elementy w automatycznym magazynie

Do wyposażenia technicznego magazynu zalicza się m.in.

  • urządzenia transportowe (dźwignice) – czyli wszelkie rozwiązania służące do przenoszenia towarów na małe odległości, m.in. suwnice, żurawie, wózki widłowe i paleciaki;
  • urządzenia do składowania, czyli regały lub półki do przechowywania (paletowe, z półkami, karuzelowe itd.);
  • urządzenia oświetleniowe,
  • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
  • urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Kluczowa rzecz to zarządzanie w procesie magazynowania

Do elementów systemów magazynowych o kluczowym znaczeniu, zwłaszcza w przypadku magazynów wielkopowierzchniowych, zalicza się także zarządzanie wykorzystywanymi do ich obsługi urządzeniami i instalacjami magazynowymi. Sprawne działanie magazynów zależy od właściwego przepływu materiałów i informacji, dzięki którym możliwe jest skrócenie do minimum ścieżek transportowych oraz szybki dostęp do przechowywanych części i materiałów, co przekłada się na wysoką przepustowość magazynu i odpowiednią jakość i elastyczność dostaw.

Niezbędne jest również zapewnienie właściwych warunków do przechowywania określonych produktów; niektóre z nich wymagają specyficznego poziomu wilgotności i temperatury. Specjalnych warunków przechowywania wymagają produkty chemiczne, łatwopalne, przemysłowe itd. Dlatego nie należy lekceważyć stosowania oprogramowania do zarządzania magazynem w celu zapewnienia wydajnej i ekonomicznej eksploatacji magazynu. Jest on zalecany już dla małych przedsiębiorstw, które mają tylko kilka artykułów.

Podsumowując, w skład systemów magazynowania wchodzą systemy sterowania i zarządzania magazynem, personel magazynu, techniki magazynowania i środki transportu wewnętrznego. Sposób organizacji magazynu zależy w głównej mierze od ilości składowanych artykułów.

Pojemniki magazynowe to niezbędny element sprawnego magazynowania

Bardzo ważnym elementem wyposażenia każdego magazynu są pojemniki magazynowo-transportowe dopasowane do konkretnych potrzeb składowania oraz do rodzaju przechowywanych produktów. Właściwy wybór pojemnika ma kluczowe znaczenie dla optymalnego przepływu materiałów oraz ochrony towarów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Pojemniki przeznaczone dla różnych branż często muszą spełniać specyficzne wymogi. Przykładowo w przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym obowiązują ścisłe przepisy dotyczące przechowywania w kontrolowanej temperaturze. Z kolei magazynowanie komponentów elektronicznych i elektromechanicznych wymaga stosowania pojemników, które chronią przed wyładowaniami elektrycznymi (pojemniki ESD). Do magazynowania i transportu substancji niebezpiecznych potrzebne są przetestowane pojemniki transportowe i magazynowe zapewniające szczególne bezpieczeństwo. Jeszcze innymi kryteriami wyboru są sposób transportu do miejsca składowania (ręczny lub automatyczny); w tym drugim przypadku konieczny jest wybór pojemników charakteryzujących się stabilnością wymiarową oraz konstrukcją umożliwiającą sprawne i ciche przemieszczanie w ciągach transportowych, na rolkach, wózkach paletowych lub podnośnikach widłowych. Pojemniki przystosowane do sztaplowania będą różnić się konstrukcyjnie od tych, które nie są przeznaczone do układania w stosy, podobnie jak te, które służą wyłącznie do magazynowania od tych przeznaczonych do transportu zwrotnego (czyli sztywne od składanych i służących do gniazdowania).

Po ustaleniu obszaru zastosowania i specjalnych wymogów należy dokładnie określić wymiary wewnętrzne i zewnętrzne, pojemność oraz system wymiarowy pojemnika magazynowego. Na przykład czy powinien to być pojemnik Euronorm? System wymiarowy europojemników jest modułowy i dostosowany do wymiarów podstawowych: 1200 × 800 mm (europaleta) i 1200 × 1000 mm (ISO). Czy potrzebujemy małych pojemników do przechowywania drobnych elementów? Jak często i jak długo mają być wykorzystywane? Z jakiego materiału powinny być wykonane? Pytania można mnożyć.

Niezbędnym warunkiem sprawnego działania systemów magazynowych jest niezakłócona współpraca wielu elementów tworzących całość. Właściwy dobór pojemników - uwzględniających wielkość magazynu, stopień jego automatyzacji oraz rodzaj przechowywanego towaru - to ważny element tej układanki. Skorzystanie z pomocy zaufanego producenta plastikowych pojemników magazynowych - takiego jak firma bekuplast - wyspecjalizowanego od lat w dostarczaniu skrzynek magazynowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i doskonale obeznanego z potrzebami współczesnej intralogistyki systemów magazynowych, jest w tych warunkach optymalnym wyjściem.

Niezbędnym warunkiem sprawnego działania systemów magazynowych jest niezakłócona współpraca wielu elementów tworzących całość. Właściwy dobór pojemników – z uwzględnieniem wielkości magazynu, stopnia jego automatyzacji oraz rodzaju przechowywanego towaru – to ważny element tej układanki. Skorzystanie z pomocy zaufanego producenta plastikowych pojemników magazynowych – takiego jak firma bekuplast - wyspecjalizowanego od lat w produkcji pojemników dopasowanych do indywidualnych potrzeb i doskonale obeznanego z potrzebami intralogistyki systemów magazynowych jest w tych warunkach optymalnym wyjściem.

Artykuł został dodany przez firmę

BEKUPLAST S. A.

Grupa bekuplast jest jednym z wiodących europejskich producentów opakowań wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły