Artykuł Dodaj artykuł

Trendy w branży etykiet na rok 2023 okiem Konica Minolta

Cyfrowa produkcja etykiet stała się obecnie kluczowym segmentem i motorem napędowym branży. Rozwiązania z zakresu druku cyfrowego oraz wykorzystujące druk hybrydowy stanowią 35 proc. całkowitej wartości rynku. Zasięg technologii cyfrowej rośnie błyskawicznie. Coraz więcej marek i sprzedawców detalicznych wskazuje zwinność i szybkość reakcji jako czynniki decydujące, konieczne do sprostania nieustannie zmieniającym się trendom popytu.

Cyfrowa produkcja etykiet stała się obecnie kluczowym segmentem i motorem napędowym branży. Rozwiązania z zakresu druku cyfrowego oraz wykorzystujące druk hybrydowy stanowią 35 proc. całkowitej wartości rynku. Zasięg technologii cyfrowej rośnie błyskawicznie. Coraz więcej marek i sprzedawców detalicznych wskazuje zwinność i szybkość reakcji jako czynniki decydujące, konieczne do sprostania nieustannie zmieniającym się trendom popytu.

W przypadku etykiet i opakowań, technologia pozostała szczególnie odporna na zawirowania związane z globalnymi wyzwaniami. Dodatkowo uwidoczniły się pozytywy wynikające z przechodzenia z technologii analogowej na cyfrową. Tej rewolucji nic już nie zatrzyma.

Trendy w branży etykiet na rok 2023 okiem Konica Minolta

Świat nowych możliwości

Wraz z rozwojem takich trendów jak automatyzacja, zakup wydruków online czy powstawanie całych drukarni internetowych, klienci otrzymują szereg nowych rozwiązań i jeszcze skuteczniej wykorzystują potencjał druku. Jednocześnie wkraczają do świata oferowanych przez aplikacje nowych możliwości, które mogą być zrealizowane tylko poprzez produkcję cyfrową.

Workflow, dopasowane oprogramowanie i automatyzacja procesów w połączeniu z rozwiązaniami chmurowymi, to klucz do zwiększenia wydajności i przybliżenia firmy do statusu smart factory, czyli tzw. „inteligentnej fabryki”. Rynek etykiet i opakowań rozwija się nieustannie dzięki drukowi cyfrowemu, ponieważ długości nakładów wciąż się zmniejszają, a wymagania dotyczące redukcji odpadów rosną. Staje się to coraz ważniejsze, zwłaszcza w obliczu globalnych wyzwań związanych z dostępnością surowców oraz wzrostem cen i energii.

Patrzymy w przyszłość z optymiznem. Technologia cyfrowego druku etykiet będzie się dalej rozwijać, co jest dobrą wiadomością dla firm, które już zaangażowały się w tę produkcję oraz tych, którzy planują w nią zainwestować.

 Ścieżka wzrostu na rynkach etykiet i opakowań

Nasz optymizm podzielają międzynarodowi eksperci, którzy również przewidują wzrost w branży w nadchodzącym roku i w latach następnych[1].

W raporcie na temat trendów i czynników kształtujących przyszłość rynku druku cyfrowego analitycy szacują, że etykiety w pełni cyfrowe oraz rozwiązania hybrydowe stanowią ok. 35 procent całkowitej wartości produkcji etykiet. To dobitnie dowodzi, że technologia cyfrowa weszła na salony. Smithers podaje, że globalny rynek etykiet z nadrukiem cyfrowym w 2022 roku był wart 12,6 mld dolarów, ze średnim rocznym wzrostem (CAGR) na poziomie 7,7 proc. od 2017 roku oraz wzrostem wolumenów o średnio 10,8 proc.

Trendy w branży etykiet na rok 2023 okiem Konica Minolta

„Podczas pandemii widoczny był znaczny wzrost zapotrzebowania na podstawowe produkty spożywcze, a opakowania przemysłowe i zbiorcze wymagały etykiet. Spadł natomiast popyt na wiele produktów luksusowych” - głosi raport. „W związku z szybko zmieniającymi się wzorcami popytu, szybka reakcja na zmieniający się rynek oraz zwinność stały się dla marek i sprzedawców kluczowe. Dlatego na popularności zyskały rozwiązania cyfrowe”.

Druk cyfrowy etykiet osiągnie wartość prawie 20 miliardów euro do 2032 roku[2], kiedy to wydajność cyfrowych pras przewyższy produkcję analogową, uzupełniając usługę możliwościami cyfrowego uszlachetniania. Twórcy raportu wskazują również: „wraz ze wzrostem populacji i zwiększeniem się liczby mniejszych gospodarstw domowych, wzrośnie również liczba opakowań. Handel elektroniczny dla klientów detalicznych wymaga zwiększonej liczby opakowań, w celu ochrony przedmiotów w transporcie. Chociaż wiele z nich nie jest drukowanych (butelki, słoiki, puszki z żywnością, beczki, pojemniki, worki zbiorcze, tektura falista, folie), to i tak wymagają etykiet."

Etykiety niezbędnym elementem infrastruktury krytycznej

Jako kolejne potwierdzenie przejścia na produkcję cyfrową, FINAT[3] wskazuje, że ponad jedna trzecia respondentów (37%) planuje zakup prasy cyfrowej w 2023 roku. Obserwujemy ogromny skok względem poprzedniego roku, kiedy podobną deklarację złożyło 21 proc. uczestników badania. W ramach najnowszego raportu i analizy FINAT dla europejskiego rynku wąskowstęgowego znajdziemy wypowiedź prezesa stowarzyszenia Philippe’a Voeta. „Etykiety są kluczowym elementem infrastruktury krytycznej” mówi i dodaje „producenci etykiet informują, że ich działalność cyfrowa znacznie wzrosła, napędzona zwłaszcza sytuacją pandemiczną i nieustanną potrzebą realizacji zamówień just in time”.

Dane analityków IDC wskazują, że zachodnioeuropejski rynek cyfrowych etykiet i drukarek produkcyjnych do opakowań ma rosnąć w tempie CAGR (średnioroczny wzrost) 13,1% w okresie 5 lat[4].

Będziemy nadal przekraczać granice dzięki naszej technologii opartej na tonerze, która uczyniła nas liderem rynku w zakresie cyfrowej produkcji etykiet - niewiele ponad sześć lat od wejścia do tego sektora. Początkowo nasza oferta skierowana była do małych i średnich drukarni etykiet, ale jako globalny dostawca technologii z lokalną strukturą usług, obecnie celujemy również w rynki high-end, wprowadzając naszą jednoprzebiegową maszynę cyfrową AccurioLabel 400.

Pierwsi klienci AccurioLabel 400 rozpoczynają produkcję

Po szeroko zakrojonych testach zewnętrznych i niezwykle pozytywnych opiniach z pierwszych publicznych pokazów naszego nowego modelu, jesteśmy na najlepszej drodze do pierwszych instalacji nowej prasy już na początku 2023 roku. Najważniejsze zmiany w AccurioLabel 400 to przede wszystkim: dalsze obniżenie kosztów eksploatacji dzięki jeszcze bardziej wytrzymałym częściom, dostępność w konfiguracjach 4- i 5-kolorowych oraz możliwość rozszerzenia zastosowań o biały toner i prędkość drukowania do 39,9 metrów na minutę.

„Wprowadzenie koloru białego jest nie do przecenienia" - stwierdza IDC w swojej nocie rynkowej. „Szacuje się, że 3 000 producentów etykiet w przestrzeni średnio- i wysokonakładowej chętnie skorzysta z możliwości biznesowych, jakie niesie ze sobą ten dodatek kolorystyczny". Urządzenie AccurioLabel 400 zwiększa automatyzację, szybkość, elastyczność i możliwości kolorystyczne, umożliwiając firmie Konica Minolta dalszą penetrację rynku L&P." Raport dodaje, że nowa prasa „podkreśla również zaangażowanie Konica Minolta w innowacje i napędzanie wzrostu na rynku L&P"[5].

Trendy w branży etykiet na rok 2023 okiem Konica Minolta

Nie spoczniemy jednak na laurach. Wciąż jest dużo do zrobienia w zakresie edukacji rynku na temat korzyści płynących z produkcji cyfrowej. W ramach partnerskiego podejścia jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc naszym klientom zidentyfikować i uwolnić potencjał, jaki niesie ze sobą cyfryzacja oraz osiągnąć kolejny poziom w cyfrowej dojrzałości ich organizacji poprzez redefinicję miejsca pracy.

Wsparcie dla inteligentnego miejsca pracy

Oprócz dalszego umacniania naszej pozycji jako jednego z liderów w dziedzinie cyfrowej produkcji etykiet, patrzymy również na szerszy obraz, aby pomóc klientom w kształtowaniu ich przyszłości. W ramach wspierania „inteligentnego, skomunikowanego miejsca pracy”, Konica Minolta oferuje usługi z zakresu chmury, IT, zarządzania drukiem i rozwiązań wideo do pracy zdalnej, współpracy, zarządzania przepływem pracy oraz automatyzacji i bezpieczeństwa.
 
Etykiety spajają łańcuchy dostaw artykułów pierwszej potrzeby, stanowiąc istotne narzędzie przekazywania informacji. Dlatego jedno jest pewne – etykiety nie stracą swojej pozycji, a wychylenie wahadła w kierunku produkcji cyfrowej będzie coraz bardziej widoczne.
 

 


[1] Smithers: “The Future of Digital Printing to 2032, digital printing product markets and forecasts”, strona 155.
[2] Smithers: “The Future of Digital Printing to 2032, digital printing product markets and forecasts”, strona 155.
[3] FINAT Report & Analysis, The European Narrow Web Market, #17.
[4] IDC Market Note, Konica Minolta Unveils AccurioLabel 400, doc # EUR149276522, czerwiec 2022.
[5] IDC Market Note, Konica Minolta Unveils AccurioLabel 400, doc # EUR149276522, czerwiec 2022.

Artykuł reklamowy

Artykuł został dodany przez firmę