Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

NIAS screening - Non Intentionally Added Substances (10 ppb screening)
opakowania.biz id50551 00.00 PLN 5 5

NIAS screening - Non Intentionally Added Substances (10 ppb screening)

Podgląd

NIAS screening - Non Intentionally Added Substances (10 ppb screening)

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi opakowania.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o.

Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia
pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 58 766 99 37
faks: 58 766 99 01
e-mail: pack@jsh.com.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski chorwacki litewski łotewski niemiecki polski rosyjski rumuński serbski słoweński węgierski włoski


Karta firmy:

Analiza NIAS - Non Intentionally added substances (10ppb screening)

Substancje dodane w sposób niezamierzony. 

  • Czym są NIAS?

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) nr 10/2011 są to zanieczyszczenia w stosowanych substancjach lub półprodukty reakcji powstałe podczas procesu produkcji lub rozkładu, albo produkty reakcji.  NIAS pochodzą z tworzyw sztucznych, klejów, farb, lakierów i innych surowców używanych do produkcji  materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Ich źródłem są procesy wtrysku, rozdmuchu, wytłaczania,  klejenia, druku i inne.  Analizę substancji NIAS umożliwił rozwój technik analitycznych między innymi chromatografii gazowej i cieczowej. Obecnie ocena ryzyka substancji NIAS stanowi ukoronowanie badań materiałów i wyrobó do kontaktu z żywnością. 

  • Regulacje prawne

Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 zezwala na obecność substancji NIAS. Jednocześnie nakłada obowiązek oceny ryzyka migracji takich substancji. Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. wykonuje ocenę ryzyka polegającą na określeniu progu zagrożenia toksykologicznego.  Do obliczeń toksykologicznych stosujemy dostępne dane literaturowe oraz specjalistyczne programy komputerowe.

  • Oferta badawcza

J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oferuje kompleksową analizę materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością pod kątem migracji NIAS. Oferta obejmuje przeprowadzenie pełnego procesu badawczego od analizy dokumentów poprzez migrację, ocenę otrzymanych wyników w tym analizę toksykologiczną do otrzymania gotowego sprawozdania z badań. Analiza toksykologiczna opiera się na wykorzystaniu klasyfikacji substancji chemicznej zgodnie z zasanami Cramera do jednej z trzech klas toksyczności. 

Analiza dokumentów, dobór warunków badania

Migracja specyficzna NIAS

Identyfikacja związków

Ocena uzyskanych wyników

↓                                                                              ↓                                                                          ↓

Ocena zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 Ocena zgodnie z innymi dokumentami Ocena ryzyka na podstawie oceny toksykologicznej

  ↓                                                                              ↓                                                                          ↓

Sprawozdanie z badań

Wynik zgodny/niezgodny

 

Zapraszamy do współpracy.

Inne produkty firmy