Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Badanie opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dziecko (opakowania i zamknięcia CRC)
opakowania.biz id50556 00.00 PLN 5 5

Badanie opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dziecko (opakowania i zamknięcia CRC)

Podgląd

Badanie opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dziecko (opakowania i zamknięcia CRC)

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi opakowania.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o.

Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia
pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 58 766 99 37
faks: 58 766 99 01
e-mail: pack@jsh.com.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski chorwacki litewski łotewski niemiecki polski rosyjski rumuński serbski słoweński węgierski włoski


Karta firmy:

Badanie opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dziecko (opakowania i zamknięcia CRC) 

Oferujemy Państwu badania opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dziecko (opakowania i zamknięcia CRC) według normy PN-EN ISO 8317:2016-03. Oferta skierowana jest głównie do producentów i użytkowników opakowań substancji i preparatów chemicznych.

Badania mają zastosowanie dla farmaceutycznych i chemicznych produktów takich jak: detergenty, środki dezynfekujące, kapsułki piorące, e-papierosy i inne substancje zaklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem do kategorii:

  • toksyczności ostrej kategorii 1-3
  • STOT – narażenie jednorazowe (działanie na organy docelowe) kategorii 1
  • STOT – narażenie powtarzane (działanie na organy docelowe) kategorii 1
  • działania żrącego na skórę kategorii 1
  • zawierających 3% metanolu i/lub 1% dichlorometanu
  • stanowiących zagrożenie działaniem toksycznym spowodowanym aspiracją z wyjątkiem substancji lub mieszanin wprowadzanych do obrotu w pojemnikach aerozolowych lub w pojemnikach wyposażonych w szczelne urządzenia do wytwarzania aerozolu.

Standard ma dwuczęściową procedurę testowania. Pierwsza z nich obejmuje do 200 niemowląt w wieku od 42 do 51 miesiąca życia. Dzieci nie mogą otworzyć opakowania, podczas gdy grupa osób w wieku od 50 do 70 lat musi mieć możliwość łatwego dostępu do opakowania. 

Tylko opakowania uznawane za odporne na dziecko w testach z niemowlętami oraz wygodne dla osób starszych spełnia wymagania normy ISO 8317.

Zapraszamy do współpracy. 

Inne produkty firmy